Familjehuset Ängen

På familjecentralen Familjehuset Ängen i Vara finns barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, öppna förskolan Gläntan och Vara Familjeteam, socialtjänstens öppenvård. I samma byggnad finns även ungdomsmottagningen.

Familjehuset har samlat verksamheter inom kommun och region under ett och samma tak för dig som är förälder, barn eller ungdom. Här arbetar flera olika yrkesgrupper tillsammans med barnets, föräldrarnas och familjens bästa i fokus.

Familjehuset arbetar hälsofrämjande och stärkande och erbjuder förebyggande stöd till familjer i Vara. Familjehuset arbetar också med att öka och stärka samverkan mellan de olika professionerna i verksamheten.

Målet är att samordna våra resurser för att möjliggöra en lättillgänglig och tvärfacklig samverkan. Förutom barnmorskor, barnhälsovårdssjuksköterskor, förskollärare, socionomer, kuratorer och familjebehandlare, finns det även psykolog och läkare hos oss.

Familjehuset ska vara en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och föräldrar. Det innebär att Familjehuset kan fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödinsatser för föräldrar som är i behov av det. Familjehuset ska därtill vara ett informations- och kunskapscentrum och erbjuda bland annat föräldrautbildningar och kunskaps- och informationstillfällen med ämnen som berör föräldrar och barnfamiljer.

Bilden visar en färgglad barnhand.

Öppna förskolan Gläntan

I Familjehuset finns Öppna förskolan Gläntan. På öppna förskolan träffas barn och föräldrar tillsammans. Här kan du och ditt barn träffa andra barnfamiljer och utbyta erfarenheter. Vi har en pedagogisk verksamhet med bland annat öppen verksamhet, lek och aktivt skapande. Öppna förskolan är gratis och hit är alla som bor i Vara kommun och har…

Bilden visar föräldrar tillsammans med ett barn.

Vara Familjeteam

Vara Familjeteam är en del av socialtjänstens öppenvård som riktar sig till föräldrar, barn och unga i åldrarna 0-20 år. Önskar du prata med någon om din situation och få råd och stöd kan kontakta Vara Familjeteam. Hos oss arbetar familjebehandlare med lång erfarenhet av familjebehandling och familjearbete. Familjebehandlarna utgår från dig och din familjs…

Kontakt

Adress

Besöksadress: Vårdcentrum, Allégatan 46, Vara

Tel: 0512-312 62
E-post: familjehuset.angen@vara.se

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.