Färdtjänst

Färdtjänst beviljas efter individuell prövning och grundar sig på om du har en sådan funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer (inkl Närtrafik).

Någon fyller i en blankett för hand.

Hög ålder, dålig ekonomi, avsaknad av körkort eller att det inte finns bussförbindelser är inte något skäl till att få tillstånd till färdtjänstresor.
Färdtjänst för ej användas vid någon typ av sjukresa.

Ansökan görs hos socialförvaltningens färdtjänsthandläggare som även besvarar frågor och lämnar information

Handläggningstiden är cirka 10 arbetsdagar från den dag ansökan är registrerad.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst ges till personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt till ort utanför Västra Götalands län
Ansökan om riksfärdtjänst lämnas till färdtjänsthandläggare på socialförvaltningen i kommunhuset och skall inlämnas cirka 14 dagar före resan skall genomföras.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.