Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt lagen om färdtjänst. Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Någon fyller i en blankett för hand.

Det finns olika alternativ, beroende på funktionsnedsättningen, hur du kan resa med färdtjänsten. Ett färdtjänsttillstånd kan vara så beviljat att delar av resan sker med allmänna kommunikationer. Resan samordnas med andra resenären och gör inga stopp under resan.

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst beviljas av den kommun där du är folkbokförd. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader. Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser är inte något skäl till att beviljas färdtjänst. Vill du ansöka om färdtjänst vänd dig till färdtjänsthandläggaren i din kommun.

Färdtjänsttillståndet

Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat.
Du måste vid resa kunna visa upp giltig legitimation. Om det sker förändringar i ditt
hälsotillstånd eller om du ska flytta ska kommunens färdtjänsthandläggare kontaktas.
Om du flyttar till en annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.

Återkallande av tillstånd

Om tillståndet missbrukas eller sakförhållanden förändras kan tillståndet återkallas.

När kan du åka färdtjänst?

Du kan resa med färdtjänst alla dagar kl. 05.00-02.00.

Vad kostar det att åka färdtjänst?

Färdtjänsttaxa

Priserna gäller från 2022-01-10

Priset på färdtjänstresan avgörs av hur många kommuner resan går genom. Betalning sker innan påbörjad resa. Betala kontant (med så jämna pengar som möjligt) eller med något av de vanligaste bankkorten.

Ungdom är man fram till dagen man fyller 20 år.

Så här går det till att resa med färdtjänst

Du får ta med dig det hjälpmedel som du behöver för att resa, t.ex. rollator eller rullstol samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Chauffören hjälper dig

Du kan få hjälp att ta dig till och från porten, att ta dig in och ur bilen, att få av och på säkerhetsbältet och att ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage.

Ledsagare, medresenär och husdjur

Om du har behov av mer hjälp i bilen under färden än vad chauffören kan bistå med, kan du få rätt till ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd. Du ansöker om detta hos din färdtjänsthandläggare. Ledsagaren reser utan avgift och ska alltid påbörja och avsluta sin resa på samma adress som du. Ledsagaren får själv inte ha tillstånd till färdtjänst. Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenären ska alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Medresenären betalar egenavgift enligt gällande färdtjänsttaxa. Ledar- och assistanshund följer med utan kostnad. Övriga husdjur får inte följa med.

Avbeställning av resa

Om resan inte blir av ska den avbeställas minst en timma före resan skulle påbörjats. Vid sen eller utebliven avbeställning kan kommunen ta ut en avgift på 200 kr per tillfälle.

Resa i annan kommun

Om du har frågor om resor i en kommun utanför ditt färdtjänstområde, kontakta kommunens färdtjänsthandläggare.

Riksfärdtjänstresa

Riksfärdtjänstresa beviljas efter prövning enligt lagen om Riksfärdtjänst och sker i första hand med allmänna kommunikationer. (t.ex. tåg och buss). Beviljad färdtjänst berättigar inte automatiskt till riksfärdtjänst. Mer information finns hos färdtjänsthandläggaren.

Sjukresa

Vid frågor om sjukresor kontakta Kundtjänst Sjukresor på telefon 010-47 32 100.

Arbets- eller utbildningsresa

För arbets- eller utbildningsresor krävs ett särskilt tillstånd som utfärdas av färdtjänsthandläggaren efter individuell prövning.

Så här beställer du färdtjänst

Via telefon

020-91 90 90 (måndag–fredag kl. 6-22, helg kl. 8–22).

Via webben

vasttrafik.se/bokaresa

Via app

Ladda ner appen ”Västtrafik Boka resa” i Google Play eller App Store.

Avbokning/ändring

Dygnet runt via telefon, webb eller app.

Vid beställning uppge

Namn, personnummer, telefonnummer, var du vill åka från och till, när du vill åka och vara framme, om någon reser med dig, om det är färdtjänst, arbetsresa eller annat, om du har något förflyttningshjälpmedel.

Vid försening

Om bilen är mer än 10 minuter sen, ring: 020-91 90 90.

Lämna synpunkter

Om du har en synpunkt, ring: 020-91 90 90 eller mejla: synpunkt.anrop@vasttrafik.se.
Var beredd att visa upp giltig legitimation.

Var får jag resa?

Du som har färdtjänst utan begränsningar i Skaraborg får resa till/från/inom/mellan kommunerna i Västra Götaland.

Samma regler gäller för de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.

Du får ta med dig det hjälpmedel som du behöver för att resa, t.ex. rollator eller rullstol samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Chauffören hjälper dig

Du kan få hjälp att ta dig till och från porten, att ta dig in och ur bilen, att få av och på säkerhetsbältet och att ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage.

Ledsagare, medresenär och husdjur

Om du har behov av mer hjälp i bilen under färden än vad chauffören kan bistå med, kan du få rätt till ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd. Du ansöker om detta hos din färdtjänsthandläggare. Ledsagaren reser utan avgift och ska alltid påbörja och avsluta sin resa på samma adress som du. Ledsagaren får själv inte ha tillstånd till färdtjänst. Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenären ska alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Medresenären betalar egenavgift enligt gällande färdtjänsttaxa. Ledar- och assistanshund följer med utan kostnad. Övriga husdjur får inte följa med.

Avbeställning av resa

Om resan inte blir av ska den avbeställas minst en timma före resan skulle påbörjats. Vid sen eller utebliven avbeställning kan kommunen ta ut en avgift på 200 kr per tillfälle.

Resa i annan kommun

Om du har frågor om resor i en kommun utanför ditt färdtjänstområde, kontakta kommunens färdtjänsthandläggare.

Riksfärdtjänstresa

Riksfärdtjänstresa beviljas efter prövning enligt lagen om Riksfärdtjänst och sker i första hand med allmänna kommunikationer. (t.ex. tåg och buss). Beviljad färdtjänst berättigar inte automatiskt till riksfärdtjänst. Mer information finns hos färdtjänsthandläggaren.

Sjukresa

Vid frågor om sjukresor kontakta Kundtjänst Sjukresor på telefon 010-47 32 100.

Arbets- eller utbildningsresa

För arbets- eller utbildningsresor krävs ett särskilt tillstånd som utfärdas av färdtjänsthandläggaren efter individuell prövning.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.