Flyktinghjälp – vad kan du göra?

Ett hjärta av röda bär

Miljontals människor befinner sig på flykt. Några av dem har kommit hit till Vara kommun. Det här kan du göra för att hjälpa dem.

Bli språkvän!

Bjud in, bli en språkvän och få möjlighet att träffa personer med utländsk bakgrund. Ta chansen att ge ett bra intryck av det nya hemlandet, Sverige! Samtidigt får du lära känna en ny kultur, och nya människor!
Ta chansen, få en språkvän och lär känna människor som bott länge i Sverige. Du får veta mer om hur det fungerar i Sverige, de svenska traditionerna, kulturen och språket. Dessutom får du dela med dig av dina erfarenheter.

Du avgör själv hur länge du vill vara en språkvän. Det kan röra sig om allt mellan en kortare period på några månader till en period som sträcker sig över en längre tid.

Bli god man!

I takt med det ökade antalet ensamkommande barn ökar också behovet av frivilliga som kan ta på sig uppdraget som gode män.

En god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen ska se till så att barnet får en bra första tid i Sverige. Rent praktiskt skulle det kunna handla om att stödja barnet i asylprocessen, se till så att barnet får en fungerande skolgång, företräda barnet vid hälso- och sjukvård och förvalta barnets tillgångar.

Om du är intresserad och vill veta mer kan du höra av dig till Inger Alteryd, tel. 0510-77 18 42

Bli familjehem!

Behovet av familjehem för ensamkommande ökar. Som familjehem öppnar du din dörr och låter ett barn flytta in och leva tillsammans med dig och din familj. Familjehemmet blir barnets nya hem. Placeringen kan vara allt från några få veckor till en hel uppväxt.
För mer information om familjehem, kontakta socialtjänstens reception på telefonnummer 0512-312 37

Skänk pengar!

Skänk pengar!

Behovet av pengar är stort och det finns många hjälporganisationer som du kan skänka pengar till. Nedan hittar du några av de hjälporganisationer du kan vända dig till.

Individuell människohjälp
Läkare utan gränser
Radiohjälpen
Rädda barnen
Röda Korset
Svenska kyrkan
UNHCR

Bjud in, bli en språkvän och få möjlighet att träffa personer med utländsk bakgrund. Ta chansen att ge ett bra intryck av det nya hemlandet, Sverige! Samtidigt får du lära känna en ny kultur, och nya människor!
Ta chansen, få en språkvän och lär känna människor som bott länge i Sverige. Du får veta mer om hur det fungerar i Sverige, de svenska traditionerna, kulturen och språket. Dessutom får du dela med dig av dina erfarenheter.

Du avgör själv hur länge du vill vara en språkvän. Det kan röra sig om allt mellan en kortare period på några månader till en period som sträcker sig över en längre tid.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.