Funktionsvariationer

Här finner du information för dig som har någon form av funktionsvariation.

Ett hus

Daglig verksamhet

Vad är daglig verksamhet? Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning, autism, hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder) över 18 år som saknar arbete och inte utbildar sig. Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning i vardagen, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.…

Bilden föreställer Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Personligt ombud

Personliga ombud är ett samarbete mellan Vara och Falköpings kommuner. Verksamheten riktar sig till psykiatrireformens målgrupp dvs personer över 18 år med psykisk sjukdom som har omfattande och långvariga funktionshinder. Dubbel diagnos kan förekomma. De personliga ombuden skall främst arbeta uppsökande och utveckla metoder för att nå personerna i målgruppen som för närvarande inte har…

Handikapp ramp

Bostadsanpassning

Behöver du hjälp med att anpassa din bostad till dina förutsättningar får du information här.

Trafikmärke handikapparkering på asfalt

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan och handikapporganisationerna (ej enskilda ärenden) I Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning finns representanter från samtliga nämnder. Dess uppgifter är bl.a. att hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m. Följa förändring och efterfrågan av samhällets service. Samla in synpunkter…

Trafikmärke handikapparkering på asfalt

OF- omsorgen kring personer med funktionsvariationer

OF omfattar verksamheter som vänder sig till personer under 65 år och som har någon form av fysiskt och/eller psykiskt funktionsvariation. Målet för Vara kommuns OF är att man, så länge som möjligt, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv i och i närheten av den miljö där man känner sig hemma. De insatser…

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.