Funktionsnedsättning

Här finner du information för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Husfasad Odengården.

Daglig verksamhet

Vad är daglig verksamhet? Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning, autism, hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder) över 18 år som saknar arbete och inte utbildar sig. Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning i vardagen via aktiviteter i grupp och enskilt bidra till den personliga…

Personligt ombud

Personliga ombud är ett samarbete mellan Vara och Falköpings kommuner. Verksamheten riktar sig till psykiatrireformens målgrupp dvs personer över 18 år med psykisk sjukdom som har omfattande och långvariga funktionshinder. Dubbel diagnos kan förekomma. De personliga ombuden skall främst arbeta uppsökande och utveckla metoder för att nå personerna i målgruppen som för närvarande inte har…

Handikappramp.

Bostadsanpassning

Behöver du hjälp med att anpassa din bostad till dina förutsättningar får du information här.

Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen är en databas  som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet.

Trafikmärke handikapparkering på asfalt

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan och handikapporganisationerna (ej enskilda ärenden) I Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning finns representanter från samtliga nämnder. Dess uppgifter är bl.a. att hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m. Följa förändring och efterfrågan av samhällets service. Samla in synpunkter…

En pojke och en kvinna tittar fram bakom ett dockhus.

OF - omsorgen kring personer med funktionsvariationer

Omsorg funktionshinder (OF) består av många olika insatser och verksamheter. Allt från verksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna och äldre. Vi riktar oss till de som har någon form av funktionsnedsättning och ibland även en kombination av flera funktionsvariationer. Kommunens handläggare beslutar om insatser utifrån SOL (socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till…

Logotyp Vara kommun.

Stöd eller hjälp i telefonsamtal

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net eller Teletal. Kontakta oss via Texttelefoni.se För dig som skriver din dialog: texttelefon@texttelefoni.se. För dig som vill ringa upp någon som skriver sin…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.