Daglig verksamhet

Husfasad Odengården.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning, autism, hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder) över 18 år som saknar arbete och inte utbildar sig.

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning i vardagen via aktiviteter i grupp och enskilt bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Vår målsättning är att träna/förbereda deltagaren för att gå vidare ut i arbetslivet/individuell placering. Detta genom att följa regler gällande arbetstider, raster, instruktioner, samarbete och att lära sig ta eget ansvar.

Vara kommuns dagliga verksamhet erbjuder:

  • Aktiveter och upplevelser som stimulerar till personlig utveckling och ökad självständighet. Vi erbjuder en trygg verksamhet där aktiviteterna utgår från den enskildes behov, intresse och förmåga.
  • Friskvård utefter förmåga och intresse.
  • Arbetsträning inför individuell placering.
  • Individuell placering på företag, förening eller inom kommunens verksamheter.

Innehållet i din dagliga sysselsättning utformas tillsammans med dig och eventuell din företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan.

Hur får du daglig verksamhet?

Du ansöker om insatsen hos kommunens biståndshandläggare. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt till insatsen. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. När du har fått besked att du har rätt till daglig verksamhet kontaktas du av ansvarig inom daglig verksamhet och ni tillsammans bokar in ett datum för en träff. Under ditt första möte påbörjas en planering av din dagliga verksamhet utifrån ditt intresse, behov och förmåga.

Det är inte fråga om något anställningsförhållande. Semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Habiliteringsersättning

Du får en mindre ersättning utefter din närvaro, kallad habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningen är undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst.

Vad kostar det?

Insatsen daglig verksamhet är kostnadsfri men du får själv betala för resor, lunch och fika.

En meningsfull vardag

Daglig verksamhet erbjuder en meningsfull vardag. Vara kommuns dagliga verksamhet tillhandahåller:

  • Aktiveter och upplevelser som stimulerar till personlig utveckling och ökad självständighet. Vi erbjuder en trygg verksamhet där aktiviteterna utgår från den enskildes behov, intresse och förmåga.
  • Friskvård utefter förmåga och intresse.
  • Arbetsträning inför individuell placering.
  • Individuell placering på företag, förening eller inom kommunens verksamheter.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.