OF- omsorgen kring personer med funktionsvariationer

OF omfattar verksamheter som vänder sig till personer under 65 år och som har någon form av fysiskt och/eller psykiskt funktionsvariation.

Målet för Vara kommuns OF är att man, så länge som möjligt, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv i och i närheten av den miljö där man känner sig hemma.

De insatser som ges sökes utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vara kommuns socialnämnd är det politiska organ som har ansvar för insatser till äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt stöd och service för psykiskt funktionshindrade.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.