OF- omsorgen kring personer med funktionsnedsättning

OF omfattar verksamheter som vänder sig till personer under 65 år och som har någon form av fysiskt och/eller psykiskt funktionsnedsättning.

Målet för Vara kommuns OF är att man, så länge som möjligt, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv i och i närheten av den miljö där man känner sig hemma.

De insatser som ges sökes utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vara kommuns socialnämnd är det politiska organ som har ansvar för insatser till äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt stöd och service för psykiskt funktionshindrade.

Kontakt

E-tjänster relaterade till Funktionsnedsättning