Avlösarservice

Föräldrar som har barn med funktionshinder skall genom Avlösarservice ges möjlighet att få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet.

Servicen kan ges både som en regelbunden insats och som hjälp vid akuta situationer. Insatsen är biståndsbedömd.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.