Avlösarservice

Föräldrar som har barn med funktionshinder skall genom Avlösarservice ges möjlighet att få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet. Servicen kan ges både som en regelbunden instats och som hjälp vid akuta situationer.

Insatsen är biståndsbedömd.

Kontakt

E-tjänster relaterade till Funktionsnedsättning