Boenden

Nedan i flikarna finner du våra boenden.

Bostad med särskild service

Bostäder med särskild service för vuxna är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

I Vara kommun finns:

  • Målaren, Vara
  • Karlsrogatan, Vedum
  • Ekebacka, Helås
  • Johan Brink, Vara
  • Laurentiusgatan, Vedum
  • Lingonet, Vedum
  • Götgatan

Lingonet

Gruppbostaden är ett boende med särskild stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Målen är inriktade på att försöka uppehålla det inlärda och öka möjligheterna till utveckling.

Enhetschef:
Tommy Larsson
Tel: 0512-316 69

Boendestöd

Smedjan är en servicebostad inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Brukaren bor i sin lägenhet och kan få stöd och hjälp av personal utifrån sitt behov. Det finns personal dygnet runt. Det finns också en gemensamhetslägenhet för gemensamhetsskapande aktiviteter och stöd.

Enhetens personal arbetar utefter att verka för ett så självständigt liv som möjligt efter individuella förutsättningar genom att stärka den enskildes resurser.

Man ska också sträva efter att få den enskildes fritid meningsfull och skapa delaktighet i samhället

Enhetschef:
Åsa Hedvall
Tel: 0512-318 48

Kontaktuppgifter Boendestöd Smedjan:
Smedjegatan 83
Vara
tel 0512-317 04

Målaren

Målaren är en gruppbostad för unga vuxna med beslut om bostad med särskild service som består av 5 lägenheter samt ett gemensamt utrymme där det finns personal dygnet runt.

Syftet med Målarens verksamhet är:
Att verka för ett så självständigt liv som möjligt efter individuella förutsättningar genom att stärka den enskildes egna resurser.
Att verka för en meningsfull fritid och delaktighet i samhället.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO

Enhetschef:
Anita Hedvall
Tel: 0512-319 12

Kontaktuppgifter Målarens boende:
Målaren
Badhusgatan 21
534 32 Vara
Tel: 0512-319 95

Laurentiusgatan

Gruppbostaden är ett boende med särskild stöd och service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och består av 5 stycken lägenheter om två rum och kök och gemensamhetsytor såsom kök, vardagsrum, tvättstuga m.m.
Verksamheten innehåller allt det som ingår i varje människas livsföring plus det som kommer till på grund av deras handikapp.

Enhetschef:
Tommy Larsson
Tel: 0512-31969

Kontaktuppgifter Laurentiusgatans boende:
Laurentiusgatan
5530 10 Vedum
Tel: 0512-400 27

Götgatan, Kvänum

Götgatan är en nystartad gruppbostad för vuxna med ett beslut om bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Gruppbostaden består av sex lägenheter om ett rum och kök och gemensamhetsytor såsom kök, matsalsrum, vardagsrum, tvättstuga m.m. Boendet riktar sig till målgruppen äldre personer inom LSS och är bemannat dygnet runt. Verksamheten innehåller allt det som ingår i varje människas livsföring plus det som kommer till på grund av deras handikapp.
Ansökan om ”Bostad med särskild service” görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO

Enhetschef:
Tommy Larsson
Tel: 0512-319 69

Kontaktuppgifter Götgatans gruppbostad:
Götgatan 6 A
535 30 Kvänum
Tel: 0512-319 93

Johan Brink

Johan Brink är en gruppbostad där det i dagsläget bor unga vuxna med beslut om bostad med särskild service som består av 5 lägenheter samt ett gemensamt utrymme där det finns personal dygnet runt.

Syftet med Målarens verksamhet är:
Att verka för ett så självständigt liv som möjligt efter individuella förutsättningar genom att stärka den enskildes egna resurser.
Att verka för en meningsfull fritid och delaktighet i samhället.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO

Enhetschef:
Emma Lefors
Tel: 0512-31325

Kontaktuppgifter Johan Brinks boende:
Johan Brinks gata 5, Vara
Tel: 0512-33844

Karlsrogatan

Karlsrogatan i Vedum är en servicebostad inom socialpsykiatrin där man stödjer personer i deras hem enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Det finns en gemensamhetslägenhet att tillgå där man har gemensamma aktiviteter.

Boendets personal ansvarar också för att verkställa Boendestödsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i övriga Vedum.

Enhetens personal arbetar utefter att verka för ett så självständigt liv som möjligt efter individuella förutsättningar genom att stärka den enskildes resurser.

Man ska också sträva efter att få den enskildes fritid meningsfull och skapa delaktighet i samhället

Enhetschef:
Åsa Hedvall
Tel: 0512-318 48

Kontakt
Karlsrogatan 3,
Vedum
0512-312 63

Gruppbostad Ekebacka

Gruppbostad Ekebacka är en verksamhet med miljöterapeutisk inriktning där djuren på gården och insatserna runtomkring, t.ex. skogsarbete och legotillverkning, är anpassade utifrån individens problem och egna resurser.

Verksamheten riktar sig åt funktionshindrade med utvecklingsstörning samt psykiska problem.

Enhetschef:
Ulrika Dahlberg
0512-318 59

Kontaktuppgifter Gruppbostad Ekebacka:
Helås, Vara
Tel: 0512-317 05

Gruppbostaden är ett boende med särskild stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Målen är inriktade på att försöka uppehålla det inlärda och öka möjligheterna till utveckling.

Enhetschef:
Tommy Larsson
Tel: 0512-316 69

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.