Bostad med särskild service

Bostäder med särskild service för vuxna är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med bostäderna är att verka för ett så självständigt liv som möjligt efter individuella förutsättningar genom att stärka den enskildes egna resurser samt att verka för en meningsfull fritid och delaktighet i samhället.

Ekebacka

Gruppbostaden Ekebacka är en verksamhet belägen i lantlig miljö där djuren på gården och insatserna runtomkring, t.ex. skogsarbete och legotillverkning, är anpassade utifrån individens utmaningar och egna resurser. Verksamheten har plats för sju personer och riktar sig till funktionshindrade med utvecklingsstörning samt psykiatriska utmaningar. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Ulrika Dahlberg
Tel. 0512-318 59

Gruppbostad Ekebacka

Helås, Vara
Tel. 0512-317 05

Götgatan

Götgatan är en gruppbostad för vuxna med ett beslut om bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Gruppbostaden består av sex lägenheter om ett rum och kök och gemensamhetsytor såsom kök, matsalsrum, vardagsrum, tvättstuga m.m. Boendet riktar sig till målgruppen äldre personer inom LSS och är bemannat dygnet runt.

Verksamheten innehåller allt det som ingår i varje människas livsföring plus det som kommer till på grund av deras funktionsvariation.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Lena Larsson
Tel. 0512-319 69

Götgatans gruppbostad

Götgatan 6 A
535 30 Kvänum
Tel. 0512-319 93

Johan Brink

Johan Brink är en gruppbostad där det i dagsläget bor unga vuxna med beslut om bostad med särskild service. Gruppbostaden består av 5 lägenheter samt ett gemensamt utrymme där det finns personal dygnet runt.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Emma Lefors
Tel. 0512-313 25

Johan Brinks gruppbostad

Johan Brinks gata 5, Vara
Tel. 0512-319 78, 0512-319 79

Karlsrogatan

Karlsrogatan i Vedum är en servicebostad inom socialpsykiatrin där man stödjer personer i deras hem enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Servicebostaden är bemannad dygnet runt. Till verksamheten hör två satellitlägenheter. Det finns även en gemensamhetslägenhet att tillgå där man har gemensamma aktiviteter.

Boendets personal ansvarar också för att verkställa Boendestödsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i övriga Vedum.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Åsa Hedvall
Tel. 0512-318 48

Karlsrogatan

Karlsrogatan 3, Vedum
Tel. 0512-312 63

Laurentiusgatan

Laurentiusgatan är ett boende med särskild stöd och service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Gruppbostaden består av 5 stycken lägenheter om två rum och kök och gemensamhetsytor såsom kök, vardagsrum och tvättstuga. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Verksamheten innehåller allt det som ingår i varje människas livsföring plus det som kommer till på grund av deras funktionsvariation.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Lena Larsson
Tel. 0512-319 69

Laurentiusgatans boende

Laurentius Gata 5
534 60 Vedum
Tel. 0512-318 22, 0512-318 25

Lingonet

Lingonet är ett boende med särskild stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Målen är inriktade på att försöka uppehålla inlärda funktioner och öka möjligheterna till utveckling och delaktighet.

Boendet ligger i Vedum och har 6-7 lägenheter.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Lena Larsson
Tel. 0512-316 69

Målaren

Målaren är en gruppbostad för unga vuxna med beslut om bostad med särskild service som består av 5 lägenheter samt ett gemensamt utrymme där det finns personal dygnet runt. Till verksamheten hör även 3 satellitlägenheter för de som har en högre grad av självständighet. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Anita Hedvall
Tel. 0512-319 12

Målarens boende

Badhusgatan 21
534 32 Vara
Tel. 0512-319 95

Smedjan

Smedjan är en servicebostad inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Brukaren bor i sin lägenhet och kan få stöd och hjälp av personal utifrån sitt behov. Det finns personal dygnet runt. Det finns också en gemensamhetslägenhet för gemensamhetsskapande aktiviteter och stöd.

Enhetens personal arbetar utefter att verka för ett så självständigt liv som möjligt efter individuella förutsättningar genom att stärka den enskildes resurser.

Man ska också sträva efter att få den enskildes fritid meningsfull och skapa delaktighet i samhället.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Anita Hedvall
Tel. 0512-319 12

Smedjan

Smedjegatan 83
Vara
Tel. 0512-317 04

Gruppbostaden Ekebacka är en verksamhet belägen i lantlig miljö där djuren på gården och insatserna runtomkring, t.ex. skogsarbete och legotillverkning, är anpassade utifrån individens utmaningar och egna resurser. Verksamheten har plats för sju personer och riktar sig till funktionshindrade med utvecklingsstörning samt psykiatriska utmaningar. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Ulrika Dahlberg
Tel. 0512-318 59

Gruppbostad Ekebacka

Helås, Vara
Tel. 0512-317 05

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.