Bostad med särskild service

Boende för vuxna med funktionsnedsättning

Vi erbjuder flera boenden för dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Hos oss får du stöd i din vardag så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Våra bostäder är anpassade efter dina behov. Vår personal har kunskap om din funktionsnedsättning och ger dig det stöd du behöver. Vi stödjer dig så att du kan planera och sköta ditt hushåll och ser till att du kan ta del av fritidsaktiviteter. Du bor i en egen lägenhet och har tillgång till gemensamma rum där du kan umgås med andra. Du har en personlig genomförandeplan där du, tillsammans med kontaktman och anhörig/god man, beskriver på vilket sätt du behöver stöd.

Vem kan få plats på ett boende?
För att du ska få en bostad hos oss behöver du ett biståndsbeslut av en LSS-handläggare.

Kan jag välja boende?
Det finns inte alltid möjlighet att själv få välja sitt boende. Målet är att du ska få dina behov tillgodosedda i det boende du erbjuds.

Vem kontaktar jag för mer information?
Om du vill veta mer om våra boenden, kontakta biståndshandläggare eller enhetschef för det boende du är intresserad av.

Ekebacka

Ekebacka är en gruppbostad för vuxna med ett beslut om bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Gruppbostaden är vackert beläget i en lantlig miljö med djur på gården. Här bor sju personer med olika funktionsnedsättningar. Förutom en egen lägenhet har du tillgång till gemensamhetsutrymme för umgänge och gemenskap. Personalen arbetar dygnet runt och stöttar dig med det du behöver hjälp med. Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter, kontakt med vänner, arbetskamrater och anhöriga, handla, laga mat med mera. Vi samarbetar med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för att kunna tillgodose just dina behov.

På Ekebacka har du också möjlighet att ha din sysselsättning i form av daglig verksamhet. Vilka sysslor du har under din arbetsdag görs upp tillsammans med dig.

Ansökan om gruppbostad görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Ulrika Dahlberg
Tel. 0512-318 59

Gruppbostad Ekebacka

Helås, Vara
Tel. 0512-317 05

Götgatan

Götgatan är en gruppbostad för dig som är vuxen och har fått ett beslut om bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Gruppbostaden består av sex lägenheter om ett rum och kök och gemensamhetsytor såsom kök, matsalsrum, vardagsrum, tvättstuga m.m. Boendet riktar sig till dig som är äldre inom LSS.

Personalen arbetar dygnet runt och stöttar dig med det du behöver hjälp med . Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter, kontakt med vänner och anhöriga, handla, laga mat med mera. Du erbjuds en egen kontaktman i vår personalgrupp. Vi samarbetar med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för att kunna tillgodose just dina behov.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” gör du hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Lena Larsson
Tel. 0512-319 69

Götgatans gruppbostad

Götgatan 6 A
535 30 Kvänum
Tel. 0512-319 93

Johan Brink

Johan Brink är en gruppbostad där det i dagsläget bor unga vuxna med beslut om bostad med särskild service. Gruppbostaden består av 5 lägenheter samt ett gemensamt utrymme där det finns personal dygnet runt.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Emma Lefors
Tel. 0512-313 25

Johan Brinks gruppbostad

Johan Brinks gata 5, Vara
Tel. 0512-319 78, 0512-319 79

Karlsrogatan

Karlsrogatan i Vedum är en servicebostad inom socialpsykiatrin där man stödjer personer i deras hem enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Servicebostaden är bemannad dygnet runt. Till verksamheten hör två satellitlägenheter. Det finns även en gemensamhetslägenhet att tillgå där man har gemensamma aktiviteter.

Boendets personal ansvarar också för att verkställa Boendestödsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i övriga Vedum.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Åsa Hedvall
Tel. 0512-318 48

Karlsrogatan

Karlsrogatan 3, Vedum
Tel. 0512-312 63

Laurentiusgatan

Laurentius är en gruppbostad för dig som är vuxen och har fått ett beslut om bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).Gruppbostaden består av 5 stycken lägenheter om två rum och kök och gemensamhetsytor såsom kök, vardagsrum och tvättstuga mm.

Personalen arbetar dygnet runt och stöttar dig med det du behöver hjälp med . Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter, kontakt med vänner och anhöriga, handla, laga mat med mera. Du erbjuds en egen kontaktman i vår personalgrupp. Vi samarbetar med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för att kunna tillgodose just dina behov.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” gör du hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Lena Larsson
Tel. 0512-319 69

Laurentiusgatans boende

Laurentius Gata 5
534 60 Vedum
Tel. 0512-318 22, 0512-318 25

Lingonet

Lingonet är ett boende med särskild stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Målen är inriktade på att försöka uppehålla inlärda funktioner och öka möjligheterna till utveckling och delaktighet.

Boendet ligger i Vedum och har 6-7 lägenheter.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Lena Larsson
Tel. 0512-316 69

Målaren

Målaren är en gruppbostad för unga vuxna med beslut om bostad med särskild service som består av 5 lägenheter samt ett gemensamt utrymme där det finns personal dygnet runt. Till verksamheten hör även 3 satellitlägenheter för de som har en högre grad av självständighet. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Ansökan om ”Bostad med särskild service” görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Anita Hedvall
Tel. 0512-319 12

Målarens boende

Badhusgatan 21
534 32 Vara
Tel. 0512-319 95

Smedjan

Smedjan är en servicebostad inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Brukaren bor i sin lägenhet och kan få stöd och hjälp av personal utifrån sitt behov. Det finns personal dygnet runt. Det finns också en gemensamhetslägenhet för gemensamhetsskapande aktiviteter och stöd.

Enhetens personal arbetar utefter att verka för ett så självständigt liv som möjligt efter individuella förutsättningar genom att stärka den enskildes resurser.

Man ska också sträva efter att få den enskildes fritid meningsfull och skapa delaktighet i samhället.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Anita Hedvall
Tel. 0512-319 12

Smedjan

Smedjegatan 83
Vara
Tel. 0512-317 04

Ekebacka är en gruppbostad för vuxna med ett beslut om bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Gruppbostaden är vackert beläget i en lantlig miljö med djur på gården. Här bor sju personer med olika funktionsnedsättningar. Förutom en egen lägenhet har du tillgång till gemensamhetsutrymme för umgänge och gemenskap. Personalen arbetar dygnet runt och stöttar dig med det du behöver hjälp med. Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter, kontakt med vänner, arbetskamrater och anhöriga, handla, laga mat med mera. Vi samarbetar med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för att kunna tillgodose just dina behov.

På Ekebacka har du också möjlighet att ha din sysselsättning i form av daglig verksamhet. Vilka sysslor du har under din arbetsdag görs upp tillsammans med dig.

Ansökan om gruppbostad görs hos biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Ulrika Dahlberg
Tel. 0512-318 59

Gruppbostad Ekebacka

Helås, Vara
Tel. 0512-317 05

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.