Individuell plan

Alla som får stöd och insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska erbjudas en individuell plan. Här dokumenteras vilken hjälp den enskilde behöver. I planen dokumenterar  vilka insatser som ges .

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.