Individuell plan

Alla som får stöd och insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få en individuell plan. Man dokumenterar vilken hjälp man behöver och kommunen och hälso- och sjukvården dokumenterar vilken hjälp de tänker ge.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.