Kontaktfamilj, kontaktperson och ledsagare

Vill du engagera dig i barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktfamilj, kontaktperson eller ledsagare!

Vi söker fler kontaktfamiljer, kontaktpersoner och ledsagare till barn och vuxna i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Du kan göra skillnad för någon som behöver en extra person i sin närhet. Det finns olika anledningar till att barn och vuxna behöver extra personer i sitt sociala nätverk. Till exempel kan det handla om att få hjälp att komma ut i sociala sammanhang eller att föräldrar behöver avlastning.

Vem kan bli kontaktfamilj/kontaktperson/ledsagare?

För att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller ledsagare krävs inte någon speciell utbildning. Du ska ha tid över och vara intresserad av hur andra människor har det. Du behöver också ha en trygg och stabil livssituation. Vi kommer att träffa dig och göra en utredning för att vara säkra på att du är lämplig för uppdraget. Vi hämtar in uppgifter från referenser samt från Polisens, Kronofogdens, Försäkringskassans och socialtjänstens register. Du förväntas inte ge professionellt stöd, utan vara någon som den som har insatsen kan prata med och som kan vara ett stöd i vardagen. Du behöver ha fyllt 18 år.

Ersättning

Som uppdragstagare får du ett arvode samt en omkostnadsersättning för utgifter i samband med uppdrager. Hur stor ersättningen är beror på uppdragets omfattning.

Kontaktperson

Personer med funktionsnedsättning kan ha det svårt är det gäller socialt kontaktnät eller att komma iväg på olika aktiviteter. Som kontaktperson och medmänniska kan du vara ett viktigt stöd. Du kan exempelvis delta vid olika fritidsaktiviteter, följa med på en fika, gå på bio, träna eller ta en promenad med den du är kontaktperson för. Vanligen träffas ni ett par timmar, någon gång per vecka.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn i ert hem en helg eller en vardag, en eller ett par gånger i månaden. Ofta är det barn till föräldrar som behöver avlastning. När barnet kommer på besök gör ni vanliga saker tillsammans. Spännande utflykter är inte det viktigaste, utan huvudsaken är att du och din familj tar er tid med barnet.

Ledsagare

Som ledsagare är du ett stöd för någon som på grund av funktionsvariation har svårt att ensam gå iväg till bion, till vänner eller andra fritidsaktiviteter. Du kan finnas med som stöd på väg till och under aktiviteten för att personen ska känna sig trygg och kunna göra saker som hen vill.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan till att bli ledsagare, kontaktfamilj eller kontaktperson via vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst för intresseanmälan finns här.

Personer med funktionsnedsättning kan ha det svårt är det gäller socialt kontaktnät eller att komma iväg på olika aktiviteter. Som kontaktperson och medmänniska kan du vara ett viktigt stöd. Du kan exempelvis delta vid olika fritidsaktiviteter, följa med på en fika, gå på bio, träna eller ta en promenad med den du är kontaktperson för. Vanligen träffas ni ett par timmar, någon gång per vecka.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.