Korttidsvistelse/korttidstillsyn

Korttidsvistelse/korttidstillsyn

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse erbjuder miljöombyte, stimulans och möjlighet till utveckling för personer med funktionsnedsättning. För de äldre ungdomarna inriktas verksamheten mer som ett stöd för inträde i vuxenlivet. Verksamheten syftar till att ge barn/ungdomar som har rätt till insatsen miljöombyte och rekreation samt avlastning till vårdnadshavare/anhöriga i omvårdnadsarbetet.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är för barn Barn/ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Syftet är att ge brukaren en trygg och meningsfull fritidssysselsättning. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov.

Beviljad insats kan t.ex. verkställas på Kompassen, Visaren eller i ett familjehem.

Kompassen

Kompassen är ett korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsvariationer som har rätt till LSS-insatser. Verksamheten verkställer insatser om korttidsvistelse och korttidstillsyn. Kompassen finns på Smedjegatan i Vara. Lokalerna är utformade för att skapa en hemlik miljö. Det finns 6 stycken rum samt en lägenhet. Det finns kök, olika aktivitetsrum samt gemensamma ytor för b.la. lek, sysselsättning.

Insatserna är individuellt prövade av biståndshandläggare och ansökan görs hos biståndshandläggare på Individ och familjeomsorgen – IFO.

Visaren

Visaren är ett korttidshem med inriktning träningsboende, vilket innebär att ungdomar/unga vuxna som vistas där, tränar, deltar i och utför vardagsnära sysslor, anpassat efter behov och förmåga. Visaren riktar sig till ungdomar/unga vuxna med särskilda behov och som har rätt till LSS-insatser (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Visaren är belägen i anslutning till gruppbostaden Målarens lokaler på Badhusgatan i Vara. Lokalerna är hemlikt utformade, med två sovrum, samt gemensamt kök/vardagsrum. På Visaren tränar ungdomar/unga vuxna individuellt, tex. socialt samspel, personlig omvårdnad, rutiner och hushållssysslor. I verksamheten kan det vistas 2 ungdomar/unga vuxna samtidigt.

Visarens syfte är att träna och utveckla ungdomar/unga vuxnas självständighet som en förberedelse inför vuxenlivet och för att kunna flytta hemifrån, samt att erbjuda vårdnadshavare avlösning.

Insatsen är biståndsbedömd och söks genom kommunens biståndsenhet på Individ och familjeomsorgen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.