Korttidsvistelse

Korttidsvistelse erbjuder miljöombyte, stimulans och möjlighet till utveckling för personer med funktionsnedsättning För de äldre ungdomarna inriktas verksamheten mer som ett stöd för inträde i vuxenlivet.

Beviljad insats kan t.ex. verkställas på Kompassen, Visaren eller i familjehem.

Kompassen

Kompassen är ett korttidsboende för barn och ungdomar med särskilda behov och som har rätt till LSS-insatser. I första hand ger vi familjer avlastning efter behov på kvällar, nätter och helger. Verksamheten drivs tillsammans med bildningsförvaltningen. Se även ”Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning”

Omfattningen på avlastningen är individuellt prövad av biståndshandläggare och till grund ligger ett beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kontakt

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.