Personlig assistent

En person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med de grundläggande behoven (måltider, av- och påklädning, hygien m.m.) kan få en personlig assistent till stöd. Man beviljas personlig assistent ett visst antal timmar/vecka.

Insatsen är biståndsbedömd.

Kontakt

E-tjänster relaterade till Funktionsnedsättning