Personlig assistans

En person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med de grundläggande behoven, så som måltider, av- och påklädning eller att sköta sin hygien, kan få en personlig assistent till stöd.

Du kan söka om personlig assistans från kommunen eller Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att lösa dina grundläggande behov. Det kan vara hjälp med din personliga hygien, att äta, att klä av och på dig, eller annan hjälp som förutsätter att den som hjälper dig känner dig väl. Dessutom kan du få hjälp med andra personliga behov, som förflyttningar och matlagning eller för att kunna utöva fritidsaktiviteter eller arbeta.

Både vuxna och barn kan få personlig assistans. Man beviljas personlig assistent ett visst antal timmar/vecka. Insatsen är biståndsbedömd.

Personalen arbetar i brukarens egna hem under dygnets alla timmar, beroende på personens behov, intresse och önskemål. Assistansen utförs över hela kommunen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.