Socialpsykiatri och boendestöd

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

De personer som har har svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och kanske upplever begränsningar som hindrar dem från att delta i samhällets gemenskap. Dessa hinder kan vara under längre tid eller kortare tid. Om personen behöver stöd i sitt boende och sin livssituation i övrigt kan den ansöka om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare.

Boendestöd

Boendestöd är en insats för de som har psykiska och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar. Insatsen skall fungera som ett personligt stöd i vardagen, i och utanför hemmet.

Boendestödet strävar efter att den enskilde skall få ett fungerande vardagsliv och kunna delta i samhällets gemenskap.

Hur stödet skall utformas planeras tillsammans med den enskilde. Insatsen är behovsbaserad och individuellt utformad.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.