Socialpsykiatri

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

De personer som har har svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och kanske upplever begränsningar som hindrar dem från att delta i samhällets gemenskap. Dessa hinder kan vara under längre tid eller kortare tid. Om personen behöver stöd i sitt boende och sin livssituation i övrigt kan den ansöka om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare.

Boendestöd

Boendestöd är en insats för de som har psykiska och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar. Insatsen skall fungera som ett personligt stöd i vardagen, i och utanför hemmet.
Boendestödet strävar efter att den enskilde skall få ett fungerande vardagsliv och kunna delta i samhällets gemenskap.
Hur stödet skall utformas planeras tillsammans med den enskilde
Insatsen är behovsbaserad och individuellt utformad.

Kontakt

E-tjänster relaterade till Funktionsnedsättning