Socialpsykiatri och boendestöd

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

De personer som har har svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och kanske upplever begränsningar som hindrar dem från att delta i samhällets gemenskap. Dessa hinder kan vara under längre tid eller kortare tid. Om personen behöver stöd i sitt boende och sin livssituation i övrigt kan den ansöka om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare.

Boendestöd

Boendestöd är en insats för de som har psykiska och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar. Insatsen skall fungera som ett personligt stöd i vardagen, i och utanför hemmet.

Boendestödet strävar efter att den enskilde skall få ett fungerande vardagsliv och kunna delta i samhällets gemenskap.

Hur stödet skall utformas planeras tillsammans med den enskilde. Insatsen är behovsbaserad och individuellt utformad.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.