Rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning skall vara en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan och handikapporganisationerna (ej enskilda ärenden) I Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning finns representanter från samtliga nämnder.

Dess uppgifter är bl.a. att hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m. Följa förändring och efterfrågan av samhällets service. Samla in synpunkter och erfarenheter m.m. från personer med funktionsnedsättning

Ordförande i Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är Ulf Genitz.

Kontakt

E-tjänster relaterade till Funktionsnedsättning