Rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan och handikapporganisationerna (ej enskilda ärenden) I Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning finns representanter från samtliga nämnder.

Trafikmärke handikapparkering på asfalt

Dess uppgifter är bl.a. att hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m. Följa förändring och efterfrågan av samhällets service. Samla in synpunkter och erfarenheter m.m. från personer med funktionsnedsättning

Ordförande i Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är Ulf Genitz.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.