Integration

Integrationsenheten inom Individ- och familjeomsorgen ansvarar för flykting/invandrarfrågor och integrationsverksamhet.

Jordglob

En viktig del är mottagning och introduktion för att kunna ge nyanlända personer förutsättningar för att kunna bli självförsörjande och delaktiga i det svenska samhället.

När du kommer till Integrationsenheten får du träffa en integrationssekreterare. Vid behov kan tolk bokas till besök på enheten.

Ansvaret för introduktion för nyanlända flyktingar ligger hos Arbetsförmedlingen.

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting? Eller har du nyligen flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting för högst fyra år sedan? Då kan du omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända.

Svenska för invandrare

Du som är invandrad till Sverige, har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd, har rätt till undervisning i svenska språket.

Svenska för invandrare (Sfi) ger dig baskunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Kursen är till för dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska och har fyllt 16 år.

Du når integrationssekreterare via expeditionen på Individ- och familjeomsorgen, tel 0512-312 37

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.