Krisstöd

Begreppet Krisstöd används numera istället för det tidigare begreppet POSOM.

Krisstöd är en del av kommunens krisorganisation och aktiveras när den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att lösa uppkommen händelse eller kris. Det kan också ske när det krävs samordnande resurser i samband med en omfattande händelse eller kris i Vara kommun.

Krisstöd består av en ledningsgrupp där det ingår representanter från kommunen, Närhälsan och kyrkan. Stödpersoner finns knutna till ledningsgruppen och kallas in vid behov.

Ansvarig för Vara kommuns krisstödsverksamhet är kommunens IFO-chef.

Vara kommun har en Plan för Krisstöd.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.