POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer.

POSOM aktiveras då antalet personer som behöver psykiskt och socialt stöd är så stort att samhällets vanliga resurser inte räcker till.

POSOM består av en ledningsgrupp där det ingår representanter från kommunen, primärvården, kyrkan, polis och räddningstjänsten. Stödpersoner finns knutna till ledningsgruppen och kallas in vid behov.

POSOM kan aktiveras av polis, räddningsledare, socialchef, kommunens krisledningsgrupp samt av medlemmarna i POSOM:s ledningsgrupp.

Ansvarig för Vara kommuns POSOM-verksamhet är kommunens IFO-chef. Peter Engman når du via e-post peter.engman@vara.se