Stöd i hemmet

Här hittar du information om hemtjänst, trygghetslarm, sjuksköterskeenheten, bostadsanpassning, samt trädgårds- och fixartjänst.

Parkerade cyklar

Hemtjänst

Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras livssituation. Exempel på insatser som utförs av hemtjänstens personal är: personlig omvårdnad, tvätt- och klädvård, inköp, matdistribution, städning och i vissa fall matlagning. Personer som bor i eget boende, seniorlägenhet eller i lägenhet i gruppboende kan få hemtjänst för…

En mans arm med larmklocka

Trygghetslarm

Förutsättningar för att äldre och funktionshindrade ska kunna bo kvar hemma är att de känner sig trygga och säkra i sin bostad. När behovet av omsorg och omvårdnad är stort eller när en allmän otrygghet finns för att till exempel ramla och skada sig, är trygghetslarm ett hjälpmedel. Trygghetslarmet ger dig möjlighet att få kontakt…

Kvinna som håller i en matlåda.

Matdistribution hemmaboende

Om du som är hemmaboende pensionär önskar få matleverans hem till dig, så finns det möjlighet att få mat utkörd 1 gång/vecka.

Ryggtavla på gråhårig man. Texten Läkare hemsjukvård skriven på svart tröja.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskorna ansvarar för att  personer i särskilt boende och de som är inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende får sina Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodosedda dygnet runt. Nattetid arbetar kommunens nattpatruller och insatser ges utifrån biståndsbeslut, emottagande och uppföljning av trygghetslarm och planerade samt akuta sjuksköterskeinsatser. Sjuksköterskorna har mycket kontakter med andra vårdgivare. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)…

Handikappramp.

Bostadsanpassning

Kommunen kan efter bedömning ge bidrag till bostadsanpassning som möjliggör till självständigt boende i permanentbostad. En person som äger en bostad/bostadsrätt eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärder utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Bedömning skrivs i form av ett intyg som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning. Bedömningen görs av…

Person med kratta arbetar i trädgård.

Trädgårds- och fixartjänst

Service för dig som är över 65 år eller har en funktionsvariation samt bor i eget boende och är skriven i Vara kommun. Trädgårdstjänst Arbete, sysselsättning och integration började under 2006 att ge Servicelagen ett utökat arbetsområde som innefattar trädgårds- och fixartjänst mot pensionärer och funktionsnedsatta. Servicelagen utför arbete i möjligaste mån och utifrån hur…

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.