Bostadsanpassning

Kommunen kan efter bedömning ge bidrag till bostadsanpassning som möjliggör till självständigt boende i permanentbostad.

Handikappramp.

En person som äger en bostad/bostadsrätt eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärder utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bedömning skrivs i form av ett intyg som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning. Bedömningen görs av en sakkunnig, det vill säga arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan specialinriktad legitimerad personal.

Åtgärder som vidtas kan till exempel vara att anpassa trösklar, ramper, hygienutrymme etcetera.

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag finns i lagen om bostadsanpassning: ”Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera”.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.