Bostadsanpassning

Genom ”Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera.” lämnar kommunen bidrag till anpassning som möjliggör till självständigt boende i permanentbostad.

Handikapp ramp

Person som äger bostad/bostadsrätt eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärden utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bedömning skrivs i form av intyg, som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning, detta görs av sakkunnig. Det vill säga Arbetsterapeut, Sjukgymnast, Läkare eller annan special inriktad legitimerad personal.

Åtgärder som vidtas kan till exempel vara: anpassa trösklar, ramper, hygienutrymme etcetera.

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag finns i lagen om bostadsanpassning.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.