Hemtjänst

Hjälp i hemmet är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras livssituation. Exempel på insatser som utförs av hemtjänstens personal är: personlig omvårdnad, sjukvårdsinsatser, tvätt- och klädvård, inköp, matdistribution, städning och i vissa fall matlagning. Personer som bor i eget boende, servicelägenhet eller i lägenhet i gruppboende kan få hemtjänst för att klara sin dagliga livsföring.

Ansökan om hemtjänst görs hos biståndshandläggare som gör en behovsbedömning, utredning och fattar beslut. Vid behovsbedömningen avgörs om den sökande har rätt till hemtjänst, om så är fallet, i vilken omfattning hjälp skall ges och vilka insatser som skall utföras av hemtjänstens personal.

Vara hemtjänst
Resultatenhetschef Mikaela Lövberg, tel 0512-312 70

Levene hemtjänst
Resultatenhetschef Anna Benholm, tel 0512-310 29

Vedum hemtjänst
Resultatenhetschef Pia Saxberg, tel 0512-318 21

Kvänum hemtjänst
Resultatenhetschef  Elisabeth Lexén, tel 0512-316 62

Biståndsbedömning och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.