Hemtjänst

Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras livssituation.

Parkerade cyklar

Exempel på insatser som utförs av hemtjänstens personal är: personlig omvårdnad, tvätt- och klädvård, inköp, matdistribution, städning och i vissa fall matlagning. Personer som bor i eget boende, seniorlägenhet eller i lägenhet i gruppboende kan få hemtjänst för att klara sin dagliga livsföring.

Ansökan om hemtjänst

Ansökan om hemtjänst görs hos biståndshandläggare som gör en behovsbedömning, utredning och fattar beslut. Vid behovsbedömningen avgörs om den sökande har rätt till hemtjänst, om så är fallet, i vilken omfattning hjälp skall ges och vilka insatser som skall utföras av hemtjänstens personal.

Kontakt hemtjänstgrupper

Ebba gruppen, Ebba gruppen demenshemtjänst

Vårdcentralen Allégatan 46

Enhetschef Christina Strandman, tel. 0512-315 55

Vara hemtjänst

Almgatan 11

Enhetschef Maria Hansson, tel 0512-312 70

Levene hemtjänst

Allégatan 22

Enhetschef Anna Benholm, tel 0512-310 29

Vedum hemtjänst

Kyrkogatan 2

Enhetschef Anna Wahlström, tel 0512-318 21

Kvänum hemtjänst

Sveagatan 5

Enhetschef  Elisabeth Lexén, tel 0512-316 62

Hemtjänst Nattpatrull

Enhetschef Christina Strandman, tel. 0512-315 55

Nattlig tillsyn via kamera

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.