Hemtjänst

Parkerade cyklar

 Med anledning av coronaviruset har vi gjort tillfälliga förändringar i hemtjänsten.

Förändringarna innebär främst att minska de fysiska besöken och istället, i de fall det är möjligt, ha kontakt och tillsyn via telefon. Det innebär också att hemtjänsten kommer vara restriktiva med ledsagning och följeslagare. Hjälp med städning kommer att genomföras som vanligt så långt det är möjligt. Skulle begränsningar av städning behövas kommer kök och toalett att städas i första hand. Hemtjänstens personal kommer att ta kontakt med alla som berörs av denna förändring.

Hjälp i hemmet är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras livssituation. Exempel på insatser som utförs av hemtjänstens personal är: personlig omvårdnad, sjukvårdsinsatser, tvätt- och klädvård, inköp, matdistribution, städning och i vissa fall matlagning. Personer som bor i eget boende, servicelägenhet eller i lägenhet i gruppboende kan få hemtjänst för att klara sin dagliga livsföring.

Ansökan om hemtjänst görs hos biståndshandläggare som gör en behovsbedömning, utredning och fattar beslut. Vid behovsbedömningen avgörs om den sökande har rätt till hemtjänst, om så är fallet, i vilken omfattning hjälp skall ges och vilka insatser som skall utföras av hemtjänstens personal.

Ebba gruppen
Enhetschef Christina Strandman, tel. 0512-314 82

Vara hemtjänst
Enhetschef Mikaela Lövberg, tel 0512-312 70

Levene hemtjänst
Enhetschef Anna Benholm, tel 0512-310 29

Vedum hemtjänst
Enhetschef Pia Saxberg, tel 0512-318 21

Kvänum hemtjänst
Enhetschef  Elisabeth Lexén, tel 0512-316 62

Biståndsbedömning och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.