Hemtjänst

Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras livssituation.

Parkerade cyklar

Exempel på insatser som utförs av hemtjänstens personal är: personlig omvårdnad, tvätt- och klädvård, inköp, matdistribution, städning och i vissa fall matlagning. Personer som bor i eget boende, seniorlägenhet eller i lägenhet i gruppboende kan få hemtjänst för att klara sin dagliga livsföring.

Tillfälliga förändringar i hemtjänsten pga covid-19

Förändringarna innebär främst att minska de fysiska besöken och istället, i de fall det är möjligt, ha kontakt och tillsyn via telefon. Det innebär också att hemtjänsten kommer vara restriktiva med ledsagning och följeslagare. Hjälp med städning kommer att genomföras som vanligt så långt det är möjligt. Skulle begränsningar av städning behövas kommer kök och toalett att städas i första hand. Hemtjänstens personal kommer att ta kontakt med alla som berörs av denna förändring.

Ansökan om hemtjänst

Ansökan om hemtjänst görs hos biståndshandläggare som gör en behovsbedömning, utredning och fattar beslut. Vid behovsbedömningen avgörs om den sökande har rätt till hemtjänst, om så är fallet, i vilken omfattning hjälp skall ges och vilka insatser som skall utföras av hemtjänstens personal.

Hemtjänstgrupper

Ebba gruppen
Ebba gruppen demenshemtjänst
Vårdcentralen Allégatan 46
Enhetschef Christina Strandman, tel. 0512-315 55

Vara hemtjänst
Almgatan 11
Enhetschef Kristian Ahlén, tel 0512-312 70

Levene hemtjänst
Allégatan 22
Enhetschef Anna Benholm, tel 0512-310 29

Vedum hemtjänst
Kyrkogatan 2
Enhetschef Åsa Lindström, tel 0512-318 21

Kvänum hemtjänst
Sveagatan 5
Enhetschef  Elisabeth Lexén, tel 0512-316 62

Hemtjänst Nattpatrull
Enhetschef  Elisabeth Lexén, tel 0512-316 62

Nattlig tillsyn via kamera

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.