Kundval hemtjänst

Kommunfullmäktige och socialnämnden i Vara kommun har beslutat om valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Till hemtjänstens uppgifter hör både insatser av servicekaraktär och personlig omsorg. Den praktisk hjälpen kan ges t. ex. som städning, tvätt och inköp. Den personliga omsorgen kan vara t. ex. måltider, hjälp med hygien, dusch och förflyttning.

Inledningsvis gäller valfrihetssystemet serviceinsatser i hemtjänsten.

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vara kommun som har beviljats hemtjänst enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra serviceinsatserna.

Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, konkurrensutsätta den kommunala egenregin och stimulera företagandet.

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänsten i Vara kommun.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.