Information om utförare

Vara kommun är för närvarande enda utföraren avseende serviceinsatser inom hemtjänsten.

Vi är kommunens egen utförare inom hemtjänsten. För oss är det viktigt att du som kund får en hög kvalitet och är delaktig i utformningen av din hemtjänst.

Målsättning

Vi erbjuder hemtjänst med god kvalitet, så att du som kund kan leva ett så självständigt liv som möjligt, samt känna inflytande över din livssituation och vardag.

Vår kompetens

Inom Vara kommun finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva hemtjänst arbete. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens och kvalitetsutveckling inom hemtjänstområdet.

Verksamhetsområde

Vara kommuns hemtjänst utför alla beviljade serviceinsatser.

Tjänster vi erbjuder

De serviceinsatser som omfattas av kundvalet är: städning, tvätt, inköp av dagligvaror, renbäddning, fönsterputs, ärenden samt social samvaro.

Serviceinsatserna utförs av kompetent samt behörig personal. Hos oss utförs insatserna måndag till fredag mellan klockan 07.00-17.00.

I Vara kommun får du en kontaktman. Tillsammans med dig upprättar kontaktmannen en genomförandeplan som utgår från dina beviljade insatser samt Dina önskemål om hur och när insatserna ska utföras. Om du vill får dina närstående självklart vara med vid planeringen men det är dina åsikter som är viktiga. För oss är det viktigt att du som kund känner dig respekterad och trygg i de insatser som vi utför.

Övrigt

Personalen från hemtjänsten ser till ditt välbefinnande och bistår dig så att det vardagliga i livet fungerar. Vi kommer att göra allt för att du som kund ska trivas med att få stöd av oss. Till oss är du och dina närstående alltid välkomna med frågor och/eller funderingar.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.