Information om utförare

Tre stycken företag har ansökt om att bli utförare och socialnämnden har beslutat att ingå avtal med dessa avseende serviceinsatser inom hemtjänsten.