Information om utförare

Tre stycken företag har ansökt om att bli utförare och socialnämnden har beslutat att ingå avtal med dessa avseende serviceinsatser inom hemtjänsten.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.