Information till brukare

Vara kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du som har beviljats hemtjänst innefattande serviceinsatser ska kunna välja om kommunen eller ett annat företag ska utföra insatserna.

Varför?

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en frivillig lag som Vara kommun har valt att tillämpa för att ge medborgaren ökad valfrihet, konkurrensutsätta den kommunala egenregin och stimulera företagandet.

Du väljer utförare

Du som har beviljats hemtjänst innefattande serviceinsatser väljer vem som ska utföra insatserna. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Din biståndshandläggare kan också stödja och vägleda i valsituationen men får inte välja åt dig. Ditt val av utförare behöver inte gälla alla insatser du har beviljats, du kan alltså välja olika utförare till olika insatser.

Du behöver inte välja utförare. Gör du inget aktivt val blir du tilldelad en utförare utifrån en turordningslista där Vara kommun inte kommer att finnas med som ett alternativ som utförare av din hemtjänst.

Om du ångrar dig

Är du inte nöjd med din hemtjänst ska du inte tveka att framföra kritiken till din utförare. Bestämmer du dig för att byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare.

Omfattning

Du kan välja utförare för: Serviceinsatser: Städ, tvätt, inköp av dagligvaror/apoteksvaror, bäddning, fönsterputs, ärenden samt social samvaro,. Valfrihetssystemet gäller mellan klockan 07.00 till 17.00 måndag till fredag helgfria vardagar.

Vem får erbjuda hemtjänst?

De företag och organisationer som utför hemtjänst är godkända av Vara kommun. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla de villkor som kommunen fastställt. För mer information, vänd dig till din biståndshandläggare.

Blir det dyrare nu?

Nej. Din avgift för hemtjänst påverkas inte av vilken utförare du väljer. Fakturan för avgiften kommer alltid från kommunen, även om insatserna utförs av en privat utförare.

Övriga tjänster

Vissa utförare erbjuder tilläggstjänster utöver de insatser du beviljats som bistånd. Det kan till exempel vara gräsklippning eller storstädning. Utföraren tar då ut en extra kostnad som du betalar direkt till utföraren. För ytterligare information om tilläggstjänster kontaktar du den aktuella utföraren (se informationsmaterial om utföraren).takt

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.