Information till utförare

Information till utförare

Kommunfullmäktige och socialnämnden i Vara kommun har beslutat om valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem ( LOV).

Valfrihetssystemets omfattning

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vara kommun som har beviljats hemtjänst enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra serviceinsatserna.
Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, konkurrensutsätta den kommunala egenregin och stimulera företagandet.
De insatser som innefattas är: städ, tvätt, inköp av dagligvaror/apoteksvarorbäddning, renbäddning, fönsterputs, ärenden och social samvaro.

Valfrihetssystemet serviceinsatser i hemtjänsten utförs, 07.00 – 17.00 helgfri vardag.

Hemtjänst tillståndspliktig verksamhet

Hemtjänst är tillståndspliktig verksamhet enligt bestämmelser i socialtjänstlagen. För att få utföra hemtjänst ska utförare ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg.
För information se Inspektionen för vård och omsorgs webbplats.

Tilläggstjänster

Det är möjligt för dig som utförare att erbjuda tilläggstjänster och ha en profilering där det tydligt framgår vilka olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan vara språk eller kultur och tilläggstjänster kan vara extra städ eller trädgårdsskötsel.

Kapacitetstak

Du som utförare kan ange ett kapacitetstak, för hur många timmars biståndsbedömda insatser per månad som du kan åta dig att utföra.

Ansökan

Ansökan om att bli utförare finns att hämta på www.vara.se eller Valfrihetswebben. Handläggningstid är 6 till 8 veckor efter att komplett ansökan har inkommit. Det är socialnämnden som fattar beslut och utföraren ska kunna vara i drift inom 5 arbetsdagar efter avtalstecknandet.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson: Verksamhetschef äldreomsorg, telefon: 0512-310 43

Dokument

Ansökningsformulär LOV
Basala hygienrutiner
Fakturaunderlag
Gemensam värdegrund
Kontaktmannaskap
Mottagande – utlämnande av nycklar
Riktlinjer biståndshandläggning SoL
Riktlinjer dokumentation
LOV Administrationsrutiner

Schablontider LOV

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.