Sjuksköterskor

Sjuksköterskorna ansvarar för att  personer i särskilt boende och de som är inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende får sina Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodosedda dygnet runt.

Ryggtavla på gråhårig man. Texten Läkare hemsjukvård skriven på svart tröja.

Nattetid arbetar kommunens nattpatruller och insatser ges utifrån biståndsbeslut, emottagande och uppföljning av trygghetslarm och planerade samt akuta sjuksköterskeinsatser.

Sjuksköterskorna har mycket kontakter med andra vårdgivare.

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ansvarar för att utveckla rutiner för att utföra hälso- och sjukvårdsarbetet på ett kvalitetssäkert sätt. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster verkställer dessa rutiner.

Upplever du att hälso- och sjukvården inte fungerar som den ska? Skriv ned dina synpunkter och skicka in dem till vi vårt forum Bättre Vara eller så kontaktar du patientnämnden.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.