Trädgårds- och fixartjänst

TrädgårdsarbeteKvinna med kratta

Trädgårdstjänst

Arbete, sysselsättning och integration började under 2006 att ge Servicelagen ett utökat arbetsområde som innefattar trädgårds- och fixartjänst mot pensionärer och funktionsnedsatta.

Servicelagen utför arbete i möjligaste mån och utifrån hur resurserna ser ut. Servicelagen förbehåller sig rätten att prioritera de personer som bedöms ha störst behov av trädgårdstjänsten. Insatser under kvällar och helger kan ej erbjudas.

Fixartjänst

Fixartjänsten är till för att förebygga och minska fallolyckor i hemmet bland de äldre invånarna i kommunen (över 65 år och/eller har en funktionsnedsättning) Du kan få hjälp med vissa saker som, om de utförs på egen hand, kan leda till en olycka.

Fixartjänsten kan bland annat hjälpa till med att byta gardiner, glödlampor, halksäkra mattor, hämta saker från vind/källare m.m.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.