Trygghetslarm

Förutsättningar för att äldre och funktionshindrade ska kunna bo kvar hemma är att de känner sig trygga och säkra i sin bostad. När behovet av omsorg och omvårdnad är stort eller när en allmän otrygghet finns för att till exempel ramla och skada sig, är trygghetslarm ett hjälpmedel. Trygghetslarmet ger dig möjlighet att få kontakt med personal i hemtjänsten.

En mans arm med larmklocka

Ansök om trygghetslarm

Du kan ansöka om trygghetslarm hos bistånds- eller LSS-handläggare. Trygghetslarmet installeras av hemtjänstpersonalen.

Så fungerar larmet

Larmet är kopplat till Trygghetscentralen i Lidköping som också kontrollerar att larmet fungerar. Kontrollen sker automatiskt en gång per dygn. Är du orolig för att larmet inte fungerar kan du själv testa det genom att trycka på larmknappen och tala om att du testar larmet när Trygghetscentralen besvarar larmet.

Avgift tas ut enligt gällande taxa. Om larmknappen kommer bort kan du bli ersättningsskyldig.

Har du kopplat eller tänker koppla in din telefon via fibernät eller byta till annan telefonoperatör?

För att vara säker på att ditt trygghetslarm fungerar även fortsättningsvis, kontakta din resultatsenhetschef. Då får du hjälp att kontrollera om du har ett larm som fungerar. Om inte, kommer ditt trygghetslarm att bytas ut till ett som fungerar. Resultatenhetschefen kommer du i kontakt med via kommunens växel 0512-310 00.

Socialnämnden försäkrar sig om att endast installera av leverantören godkända larm.

Användning av trygghetslarm

När du använder trygghetslarm finns det några saker att tänka på.

  • Du trycker på larmknappen när du behöver ha kontakt med hemtjänsten.
  • Trygghetslarmet är kopplat till Trygghetscentralen i Lidköping som besvarar ditt larm. Du får prata med personal som alla har omvårdnadsutbildning och tala om vad larmet gäller.
  • Alla larm som larmcentralen i Lidköping vidarebefordrar till Vara kommun medför att hemtjänstens personal kommer till den som larmat.
  • Kan du inte prata eller om du har nedsatt hörsel tar larmcentralen kontakt med hemtjänsten som åker till dig med detsamma.
  • Har du larmat av misstag säger du det till larmcentralens personal och inget mer händer.

När du har larmat och hemtjänstens personal kommer till dig

  • Personalen som vet orsaken till att du har larmat hjälper dig om du till exempel har ramlat eller behöver gå på toaletten.
  • Har du inte kunnat tala om för larmcentralens personal vad saken gäller, kommer hemtjänstens personal hem till dig och tar reda på orsaken till larmet.
  • Hemtjänstens personal kan också om du vill/behöver ta kontakt med dina anhöriga/närstående
  • Har du blivit akut sjuk hjälper hemtjänstens personal dig med att kontakta sjukvården.

Hemtjänstens personal utför de insatser som ovillkorligen måste utföras på mycket kort sikt. Exempelvis får du hjälp till toaletten eller hjälp att komma upp när du ramlat. Personalen ska förvissa sig om att du klarar dig på egen hand eller till dess att anhöriga/närstående kommer till dig.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.