Våld i nära relationer

Om någon i din närhet utsätter dig för hot eller våld vet vi att du kan behöva hjälp och stöd.

Hur våldet ser ut

Våldet kan till exempel vara:

 • Fysiskt – slag, sparkar, knuffar, sådant som gör ont på kroppen.
 • Psykiskt – hot, kränkningar, isolering, kontroll.
 • Sexuellt – att tvingas se på, delta i eller utföra sexuella aktiviteter mot sin vilja.
 • Ekonomiskt – att inte få förfoga över sina pengar, att tvingas skriva under papper, att någon köper saker i ens namn.
 • Materiellt – att någon slår i väggar, bord eller liknande eller förstör saker för någon.
 • Försummelse – att någon som behöver det inte får gå till doktorn, ta sin medicin, får hjälp med sin hygien. Att någon som behöver hjälp med det inte får äta eller sova.

Att vara utsatt för våld av någon som står en nära, i en relation som borde innebära trygghet för en, är ofta förknippat med skuld och skam, det kan vara mycket svårt att prata om. Ansvaret för våldet ligger dock alltid hos förövaren.

Om du är, eller har varit, utsatt för våld i nära relation kan du vända dig till socialtjänsten då det är vårt ansvar att hjälpa dig. Det kan vara fråga om:

 • Samtalsstöd, motiverande och bearbetande
 • Kontakter med andra myndigheter, till exempel polis och sjukvård
 • Råd- och stöd
 • Skyddat boende
 • Ekonomiskt bistånd

Om din situation är akut, ring 112.

Barn som upplevt/bevittnat våld

Barn i familjer där det förekommer våld har nästan alltid förstått detta. Att som barn leva med våld i sin närhet kan ge allvarliga konsekvenser i form av otrygghet och ohälsa. De kan hämmas i sin utveckling och att uppleva våld kan begränsa barns förmåga till inlärning. Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. Barn som lever med våld i familjen behöver skyddas från detta, kontakta socialtjänsten för att få hjälp.

Den som utövar våld mot en närstående

Hjälp finns att få. Kontakta socialtjänsten eller Utväg Skaraborg.

Kontaktuppgifter för dig som lever eller har levt med våld i någon form

Expeditionen 0512-312 37.

Utväg Skaraborg

Är en samverkan för våld i nära relationer som arbetar med utsatta, barn och utövare. Utväg arbetar med såväl enskilda samtal som gruppverksamhet.

Tel: 0700-85 25 06, telefontid kl 08:00-08.30 på vardagar.

Kvinnojouren Linnean Lidköping

Tel: 0510-219 00, kl 8.00-16.00 vardagar

Tel: 0200-11 33 33, kl 16.00-23.00

Mejl: kvinnojourenlinnean@telia.com

Kvinnohuset Tranan Skövde

Tel: 0500-41 86 68, kl 8.30-12.00 och kl 13.00-16.00 vardagar

Tel: 0200-11 33 33, kl 20.00-23.00

Mejl: info@kvinnohusettranan.com

Systerjouren Somaya

En ideell förening med särskild inriktning mot hedersrelaterat våld och förtryck. De har särskild kunskap i att möta kvinnor med utländsk bakgrund och muslimsk identitet. De talar många språk.

Journummer öppet vardagar 9.00-16.00 och nås på tel: 020-81 82 83.

Mejl: info@somaya.se

Kvinnofridslinjen

En nationell stödtelefon som drivs av NCK, nationellt centrum för Kvinnofrid, vid Uppsala universitet. De svarar dygnet runt och kan lyssna eller tala om vart man kan söka hjälp. Har möjlighet att ordna tolk om man inte talar svenska.

Tel: 020-50 50 50, öppet dygnet runt.

Socialjouren

Om du behöver socialtjänstens hjälp utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren

Tel: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22

Öppettider: Måndag- torsdag + söndag kl. 17.00-23.00 samt fredag-lördag kl. 17.00-02.00.

Övrig tid nås de via polisen, 114 14.

Om ditt ärende är akut, ring alltid 112!

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.