Träffpunkter

I kommunen finns två träffpunkter för äldre.

Händer i ett knä

Med anledning av coronaviruset är träffpunkterna Lärkan och Vidhem tillfälligt stängda. Vi återkommer med mer information.


Syftet med träffpunkterna är att kunna erbjuda aktiviteter som har en inriktning som förebygger ohälsa och främjar självständighet. Träffpunkterna kommer vara öppna för alla.

Det finns sedan tidigare ett politiskt beslut om att flytta dagverksamheten i Vedum på grund av bristande underlag. Detta kommer ske i nära anslutning till att träffpunkten öppnas på Vidhem (tidigare Vidhemsgården).

För att vara på dagverksamhet krävs idag biståndsbeslut. Något sådant beslut kommer inte att krävas på träffpunkten vilket innebär att fler kommer att få möjlighet att ta del av det utbud av aktiviteter som erbjuds.

De brukare som idag får dagverksamhet i Vedum kommer att få möjlighet att välja mellan dagverksamhet i Vara eller att vara kvar i Vedum på träffpunkten.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.