Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra vars och ens ansvar och säkra kvaliteten kommer de samlade resurserna att utnyttjas mer effektivt.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga representanter där representationen från arbetsgivaren ska vara i majoritet. Det är alltså ingen ny skolform eller ny institution.

VO-College omfattar däremot alla vård- och omsorgsutbildningar från gymnasienivå till och med universitet. Syftet är att ”Skapa kvalitativa utbildningar som kan möta framtida nya utmaningar, trygga kommande rekryteringsbehov och därmed bidra till ökad livskvalité för våra medborgare”.

Nationellt

Nationellt finns ett råd som ska agera stödjande och granskande. Rådet består av representanter från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdförbundet, Kommunala företagens samorganisation (KFS) och Vårdföretagarna. Nationella rådet utser certifierare som granskar och certifierar de regionala ansökningarna. Först efter att den regionala ansökan är certifierad kan de lokala ansökningarna skickas in.

Regionalt VO-College

Regionalt finns en styrgrupp bestående av både utbildningsanordnare och arbetsgivare plus fackligt förtroendevalda. Ordförande i styrgruppen är förbundsdirektör Tomas Jungbeck, Skaraborgs Kommunalförbund.

I Skaraborg arbetar vi också i en regional projektgrupp med medlemmar från alla våra fyra närsjukvårdsområden och som i sin tur ska agera koordinatorer i respektive lokala grupper.

Den regionala projektgruppen arbetar just nu med att på olika sätt förankra och informera om vad Vård- och omsorgscollege är och skulle kunna innebära för vår region.

Dessutom har startskottet gått för en första kartläggning av vilka behov och utvecklingstankar som finns hos regionens arbetsgivare.  Den 8 april certifieras regionen Skaraborg.

Lokalt VO-College

I den interimistisk lokal styr- och arbetsgrupp ingår medlemmar från Närsjukvård Västra Skaraborg det vill säga representanter från Götene, Skara, Vara, Grästorp och Lidköpings Vård- och Omsorgsförvaltningar, Sjukhuset i Lidköping samt Primärvården.

Denna grupp kompletteras med medlemmar från Barn & Utbildning, Skara och Utbildning i Lidköping, samt facklig medverkan från Kommunal.

Den lokala arbetsgruppen kommer under året arbeta fram en lokal ansökan från området. VO-College är ett skyddat varumärke som får användas när kvalitetskriterierna är uppnådda och certifiering genomförd.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.