Vårdportalen

Egenvård

Vid en lindrigare åkomma kan du ofta bota dig själv. På webbsidan Egenvårdsguiden på Västra Götalandsregionens vårdportal finns råd om hur du vårdar och botar dig själv. Du kan också hämta boken 1177 Egenvårdsguiden på vårdcentralen, barnavårdscentralen eller apoteket. Den är gratis.

Om du behöver råd och vård dagtid

När du blir sjuk eller behöver råd om vård ringer du antingen Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 eller din vårdcentral. Har du en pågående kontakt med vården, ring till den mottagning som sköter din behandling. Är mottagningen stängd, ring 1177.

Sjukvårdsrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på telefonnummer 1177. Speciellt utbildade sjuksköterskor ger råd direkt i telefon eller vägleder till annan vård om det behövs. När det gäller livshotande tillstånd ringer du 112 till SOS Alarm dygnet runt.

Mer information om vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar i Västra Götaland finns på Västra Götalandsregionens vårdportal, 1177.se/vgregion, under rubriken Hitta rätt i vården.

Om du behöver specialistvård

Om du behöver vård eller behandling på sjukhus, eller annan specialiserad vård, skriver din läkare på vårdcentralen, eller din privata vårdgivare, en remiss dit. Du kan också själv söka direkt till de flesta av sjukhusens specialistmottagningar utan remiss.

Patientbricka

När du besöker sjukvården behöver du en patientbricka. Patientbrickan är ett personligt plastkort med namn, personnummer och adressuppgifter. Den används till att märka upp journaler, remisser och recept. Om du behöver en ny bricka eller om dina uppgifter har ändrats, kan du få en ny bricka gratis på sjukhuset. Även vissa vårdcentraler kan tillverka patientbrickor.

Om ditt barn är sjukt

Är ditt barn svårt sjukt eller skadat och behöver sjukhusvård – vänd dig till närmaste barnakutmottagning. Vid behov av ambulans, ring 112.

Rådgivning av sjuksköterska vardagar 8-16

Vid matproblem och andra späd- och småbarnsproblem, kontakta din barnavårdscentral.

För rådgivning och vård av sjuka barn vänder du dig i första hand till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Rådgivning av sjuksköterska vardagar kl 16-8 samt helger

Vänd dig i första hand till Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.