Eldningsförbud från den 26 maj klockan 12

Publicerat 25 maj 2023, 14:07

Just nu är det mycket torrt i skog och mark, och enligt väderprognosen väntas inget regn de kommande dagarna. Risken för brand är mycket hög. På rekommendation av Räddningstjänsten fattas därför beslut om eldningsförbud i Vara kommun.

Eldningsförbudet gäller från den 26 maj klockan 12 och tills vidare.

Vad innebär eldningsförbudet?

Med ett eldningsförbud är det förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Du får alltså inte elda med varken kol, briketter, pinnar eller annat fast bränsle i skog och mark.

Förbudet gäller inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.