Felanmälan och synpunkter

Felanmälan och synpunkter på teknisk infrastruktur Här har du möjlighet att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt…

Energi, klimat och miljö

Maten vi äter, kläderna vi har på oss och prylarna vi köper, allt vi gör påverkar vår miljö. Läs mer…

Gator och parker

Gatu- och parkenheten ansvarar för anläggning samt drift och underhåll av gator, parker, grönområden, lekplatser och gatubelysning i kommunens 12…

Snöröjning och renhållning

Vara kommuns vägnät ska snöröjas, papperskorgar tömmas och gator sopas. Vi vill att kommunen ska vara ren och vacker. Tillsammans…

Parkering

Det finns goda möjligheter att parkera i Vara kommun. I Vara tätort finns det parkeringsplatser på torget och vid stationshuset.…

Kommunikationer

60Det är viktigt med goda kommunikationer, både för näringslivets utvecklingsmöjligheter och för att den enskilde kommuninvånaren ska kunna studera eller…

Bredband

Kommunen satsar på fiber Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att: Behålla och utveckla en levande landsbygd…

Vem ansvarar för vägen?

I den Nationella vägdatabasen (NVDB) som Trafikverket ansvarar för, finns det information om vem som ansvarar för vägar och gator…

Vatten och avlopp

Ett bra vatten och ett fungerande avlopp är viktigt för alla. Läs om enskilt och kommunalt vatten.

Vintercyklist

Vara kommun deltar i projektet Vintercyklist som drivs av Västra Götalandsregionen. Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs…

Utbyggnation av E20

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri väg fram till år 2025. Målet är att förbättra trafiksäkerheten,…

Korsningsåtgärder, väg 47/187

Trafikverket planerar att förbättra säkerheten i korsningen mellan väg 187 och väg 47. Utvecklingen följer du på Trafikverkets hemsida.