Hand som håller i ett verktyg.

Felanmälan och synpunkter

Här har du möjlighet att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel och saker…

Bilden föreställer penser blommor i olika färger

Gator och parker

Gatu- och parkenheten ansvarar för anläggning samt drift och underhåll av gator, parker, grönområden, lekplatser och gatubelysning i kommunens 12…

Två plogbilar och dess förare.

Snöröjning och renhållning

Vara kommuns vägnät ska snöröjas, papperskorgar tömmas och gator sopas. Vi vill att kommunen ska vara ren och vacker. Tillsammans…

Stenskulptur formad som en kärve placerad på torget i Vara.

Parkering

Det finns goda möjligheter att parkera i Vara kommun. I Vara tätort finns det parkeringsplatser på torget och vid stationshuset.…

Flygfoto på Vara resecentrum. En blå byggnad med konstverk på taket

Kommunikationer

Det är viktigt med goda kommunikationer, både för näringslivets utvecklingsmöjligheter och för att den enskilde kommuninvånaren ska kunna studera eller…

Händer installerar fibernät.

Bredband

Vara kommun satsar på fiber. Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att: Behålla och utveckla en levande…

Vem ansvarar för vägen?

I den Nationella vägdatabasen (NVDB) som Trafikverket ansvarar för, finns det information om vem som ansvarar för vägar och gator…

Vatten och avlopp

Ett bra vatten och ett fungerande avlopp är viktigt för alla. Läs om enskilt och kommunalt vatten.

En sträcka av väg E20.

Utbyggnation av E20

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri väg fram till år 2025. Målet är att förbättra trafiksäkerheten,…