Hand som håller i ett verktyg.

Felanmälan och synpunkter

Felanmälan och synpunkter på teknisk infrastruktur Här har du möjlighet att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt…

Bilden föreställer penser blommor i olika färger

Gator och parker

Gatu- och parkenheten ansvarar för anläggning samt drift och underhåll av gator, parker, grönområden, lekplatser och gatubelysning i kommunens 12…

Bilden föreställer två plogbilar och dess förare.

Snöröjning och renhållning

Vara kommuns vägnät ska snöröjas, papperskorgar tömmas och gator sopas. Vi vill att kommunen ska vara ren och vacker. Tillsammans…

Bilden föreställer en stenskulptur formad som en kärve placerad på torget i Vara.

Parkering

Det finns goda möjligheter att parkera i Vara kommun. I Vara tätort finns det parkeringsplatser på torget och vid stationshuset.…

Bilden föreställer ett flygfoto på Vara resecentrum. En blå byggnad med konstverk på taket

Kommunikationer

Det är viktigt med goda kommunikationer, både för näringslivets utvecklingsmöjligheter och för att den enskilde kommuninvånaren ska kunna studera eller…

Händer installerar fibernät.

Bredband

Kommunen satsar på fiber Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att: Behålla och utveckla en levande landsbygd…

Vem ansvarar för vägen?

I den Nationella vägdatabasen (NVDB) som Trafikverket ansvarar för, finns det information om vem som ansvarar för vägar och gator…

Vatten och avlopp

Ett bra vatten och ett fungerande avlopp är viktigt för alla. Läs om enskilt och kommunalt vatten.

Bilden föreställer en sträcka av väg E20.

Utbyggnation av E20

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri väg fram till år 2025. Målet är att förbättra trafiksäkerheten,…