VaraNet AB

VaraNet AB startades under 2012.

Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att:

  • Genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra till att kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber
  • Tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot alla kommunens verksamheter
  • Hyra ut tillgången till fiberstamnätet (svartfiber).

Syfte och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare.

Fiberföreningar

Fiberföreningen Varaslättens Bredband är ansluten till det gemensamma stamnätet. Tillsammans har föreningen och VaraNet byggt ett fibernät som täcker större delen av Vara kommuns landsbygd. Föreningen, vars arbete till stora delar är ideellt, jobbar i en paraplyorganisation där de fattar beslut.

Utöver Varaslättens Bredband finns fiberföreningarna Vånga Edsvära och Larv/Längjum. De är inte anslutna till VaraNet men verkar inom kommunen.

Externa kunder

VaraNet erbjuder företag och andra datakommunikation i det nät som nu finns, samt förmedlar och samordnar eventuella förfrågningar med fiberföreningarna. I vissa fall kan här finnas behov av investering i ny fiberförbindelse.

Kartor

Kartor över föreningarna förändras under arbetetsgång och för att få den senaste informationen kontakta föreningen eller VaraNets kontaktperson

Styrelsen

Per Gunnarsson (M), ordförande

Carl-Uno Olsson (S), vice ordförande

Peter Björk (SD), styrelseledamot

Viktor Lindholm, styrelseledamot

Henrik Ljungdahl, styrelseledamot

Martin Strandholm, VD

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.