VaraNet AB

Verksamheten

Bolaget startades under 2012.

Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att:

  • Genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra till att kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber
  • Tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot alla kommunens verksamheter
  • Hyra ut tillgången till fiberstamnätet (svartfiber).

Syfte och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare.

Fiberföreningar

Fiberföreningarna som är anslutna till det gemensamma stamnätet är Vedum Östra, Vedum Västra, Varaslätten, Sydvästra Vara, Rydalink och Kvänum & Öttum. Föreningarna har delats upp i områden och har döpts efter motsvarande område.
Tillsammans har föreningarna och VaraNet byggt ett fibernät som täcker större delen av Vara kommuns landsbygd. Föreningarna, vars arbete till stora delar är ideellt, jobbar tillsammans i en paraplyorganisation där de fattar beslut.

Externa kunder

VaraNet erbjuder företag och andra datakommunikation i det nät som nu finns, samt förmedlar och samordnar eventuella förfrågningar med fiberföreningarna. I vissa fall kan här finnas behov av investering i ny fiberförbindelse.

Kartor

Kartor över föreningarna förändras under arbetetsgång och för att få den senaste informationen kontakta föreningen eller VaraNets kontaktperson

Styrelsen

Carl-Uno Olsson (S), Ordförande
Tomas Skarin (M), Vice ordförande
Rune Friden (C), Ledamot
Viktor Lindholm, Ledamot
Henrik Ljungdahl, Ledamot
Kenneth Andersson, Adjungerande ledamot

Jan-Erik Wallin, VD

 

 

 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.