Felanmälan och synpunkter

Hand som håller i ett verktyg.

Felanmälan och synpunkter på teknisk infrastruktur

Här har du möjlighet att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö. Hjälp oss att förbättra kommunens utemiljö!

Du kan enkelt göra en felanmälan av t.ex. hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat.

Akuta fel

Vid akuta fel som kan innebära skada på person eller egendom ring:

SOS Alarm tel. 112
Polisen tel. 114 14
Räddningstjänsten tel. 0510-77 17 00 under kontorstid, samt 0510-77 17 19 till vakthavande befäl utanför kontorstid

Icke akuta fel

Använd vårt formulär felanmälan eller vår App ”Felanmälan Vara kommun”.
App för iPhone
App för Android

Vi har delat upp formuläret i följande verksamhetsområden:

Gata

Om din fråga avser gata/väg, gatubelysning, trafik eller vinterväghållning.

Parker, lekplatser, papperskorgar, offentliga toaletter

Om du upptäcker skador på parker, naturmark/skog, lekplatser, papperskorgar, badplatser eller offentliga toaletter.

Övrigt

Om du har övriga fel eller synpunkter som avser Tekniska förvaltningens verksamheter.

Vatten och avlopp

Använd vår jourtelefon för alla ärenden, tel. 073-280 17 73.

Observera att skador på vatten- och avloppsledningar i fastigheter ska anmälas till din fastighetsägare eller rörledningsinstallatör.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.