Felanmälan och synpunkter

Här har du möjlighet att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö. Hjälp oss att förbättra kommunens utemiljö!

Hand som håller i ett verktyg.

Felanmälan

Använd vårt formulär felanmälan eller vår App ”Felanmälan Vara kommun”, App för iPhone eller App för Android.

Vi har delat upp formuläret i följande verksamhetsområden:

Gata

Om din fråga avser gata/väg, gatubelysning, trafik eller vinterväghållning.

Parker, lekplatser, papperskorgar, offentliga toaletter

Om du upptäcker skador på parker, naturmark/skog, lekplatser, papperskorgar, badplatser eller offentliga toaletter.

Övrigt

Om du har övriga fel eller synpunkter som avser Tekniska förvaltningens verksamheter.

Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter.

Akuta fel

Vid akuta fel som kan innebära skada på person eller egendom ring:

SOS Alarm tel. 112

Polisen tel. 114 14

Räddningstjänsten tel. 0510-77 17 00 under kontorstid, samt 0510-77 17 19 till vakthavande befäl utanför kontorstid

Vatten och avlopp

Använd vår jourtelefon för alla ärenden, tel. 073-280 17 73.

Observera att skador på vatten- och avloppsledningar i fastigheter ska anmälas till din fastighetsägare eller rörledningsinstallatör.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.