Felanmälan och synpunkter

Felanmälan och synpunkter på teknisk infrastruktur

Här har du möjlighet att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö.

Du kan enkelt göra en felanmälan av t.ex. hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat.

Akuta fel som kan innebära skada på person eller egendom ring Kontorstid: tel. 0512-310 00 (växeln). När växeln är stängd: tel. 112 (SOS Alarm) eller 114 14 (Polis) eller 0510-77 17 00 (Räddningstjänst under kontorstid, samt 0510-77 17 19 till vakthavande befäl utanför kontorstid). Läs mer här.

Icke akuta fel – Använd vårt formulär eller vår App.

Vatten och avlopp – Använd vår jourtelefon för alla ärenden, tel. 073-280 17 73.
Observera att skador på vatten- och avloppsledningar i fastigheter ska anmälas till din fastighetsägare eller rörledningsinstallatör.

App – Ladda ner vår app ”Felanmälan Vara” och fyll i formuläret direkt i din telefon.

För iPhone
För Android

Vi har delat upp formuläret i följande verksamhetsområden:

Gata
Om din fråga avser gata/väg, gatubelysning, trafik eller vinterväghållning.

Parker, lekplatser, papperskorgar, offentliga toaletter
Om du upptäcker skador på parker, naturmark/skog, lekplatser, papperskorgar, badplatser eller offentliga toaletter.

Övrigt
Om du har övriga fel eller synpunkter som avser Tekniska förvaltningens verksamheter.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.