Formulär felanmälan

Här kan du rapportera fel och lämna synpunkter gällande gator, parker, lekplatser, papperskorgar, offentliga toaletter och övriga områden inom teknisk infrastruktur.

Lämna gärna kontaktuppgifter då det underlättar vår hantering av ärendet, även om du inte önskar återkoppling.

Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter.

Lämna synpunkter eller felanmälan

 

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.