Användande av offentlig plats

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park, torg eller liknande, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat område för något annat än dess angivna ändamål. Ett undantag är om platsen endast används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Exempel på sådant undantag kan vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Tillstånd krävs exempelvis för:

  • Placering av container eller byggnadsställning
  • Evenemang, både kommersiella eller ideella
  • Uteservering
  • Försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen)
  • Placering av skylt, bord eller scen

Sök tillstånd för att använda offentlig plats. Polisens tar ut en avgift. Polisen kontaktar kommunen, och i samband med det bestäms det om även kommunen tar ut en avgift. Taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän plats.

Allmänheten behöver i många fall informeras och vägledas som en konsekvens av att den offentliga platsen ska användas på annat sätt än brukligt.

När gång-, cykel- eller fordonstrafik påverkas måste dessa informeras och ledas om. Detta beskrivs i en trafikanordningsplan (TA-plan). I en TA-plan beskrivs bland annat hur gång- och fordonstrafik leds om, avspärrningar för att undvika olyckor samt hur skyltningar ska ske. Det är sökande som ansvarar för att TA-plan tas fram. Det är också den sökande som ansvarar för skyltning och avstängning i enlighet med den av dem framtagna TA-planen.

I de fall som någon gata behöver stängas av, så utfärdar kommunen nödvändiga föreskrifter. Dock, även i detta fall är det sökande som ansvarar för att TA-plan tas fram och att den genomförs.

I bifogad exempelsamling finns exempel som kan vara till hjälp vid framtagning av TA-planer.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.