Gatubelysning

Gatuenheten sköter med hjälp av lokala entreprenörer gatubelysningen i Vara kommuns tätorter. Den gatubelysning som finns utanför tätorterna sköts antingen av Trafikverket eller lokala belysningsföreningar.

Gatubelysning foto: Stellan Gedell

För kommunens anläggning gäller att anläggning ses över tre gånger per år, då våra entreprenörer gör en områdestillsyn. Vid områdestillsyn tänds anläggningen dagtid och enstaka söndriga ljuskällor (lampor) byts ut. Utöver det byts alla ljuskällor vart fjärde år, som ett förebyggande underhåll, för att på så sätt hålla bra skick på anläggningen.
Om det går sönder en ljuskälla tar vi tacksamt emot en felanmälan. Vi byter ut den inom ett visst antal dagar, se nedan. Observera att det inte är självklart att den kommer bytas före nästa ordinarie områdesöversyn.

Planerade byten av gatubelysning 2019

Kommunen har beslutat att byta ut samtlig kommunal gatubelysning till LED, som ersättning för den äldre gulaktiga gatubelysningen. I och med bytet blir ljuset bättre, elförbrukningen minskar och därmed elräkningarna, samt de nya armaturerna är mycket driftsäkrare (felrapporter om släckta stolpar förväntas minska väldigt mycket).

Utbytet kommer ske i steg, där armaturerna med de äldsta (och sämsta) lamporna/ljuskällorna byts först. Äldst är ljuskällorna inom Vara Energis område (Arentorp, Helås, Håkantorp, Stora Levene och Vara). Bytet av dessa armaturer är planerat till att vara klart före semestern 2019.
Men, här vädjar vi om er förståelse; i och med att armaturerna snart skall bytas ut, kommer underhållet av dessa att läggas på ett minimum. Endast trasig belysning kommer åtgärdas om den bedöms utgöra en akut elsäkerhets- eller trafikfara. Vi hoppas att ni delar kommunens uppfattning om att det är klokare att använda era skattepengar till nya armaturer, istället för att åtgärda ljuskällor som kommer skrotas någon månad senare.

När ovan nämnda orter är avklarade, står Vedum näst på tur under hösten 2019. Kvänum Energis område (Jung, Öttum, Kvänum, Tråvad, Larv och Emtunga) har de fräschaste ljuskällorna. Dessa armaturer är planerade att bytas 2020.

Tumleberg och Fåglavik är inte bortglömda, utan kommer att bytas i ett tidigt skede

Åtgärdstider gatubelysning

Typ av felÅtgärdstid
Enstaka trasig lampaI samband med områdestillsyn: februari-mars, september och november-december
Fel på två eller flera ljuspunkter i följdInom 1 månad
Mörk vägkorsning eller helt mörk gata Inom tre dagar
Fel som kan utgöra en fara, till exempel utstickande kablarOmedelbart

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.