Gatubelysning

Gatuenheten sköter med hjälp av lokala entreprenörer gatubelysningen i Vara kommuns tätorter och småorter. Övrig gatubelysning, exempelvis längs E20, sköts av Trafikverket.

Bilden föreställer en gatubelysningGatubelysning foto: Stellan Gedell

Kommunens anläggning har armaturer med LED-ljuskällor. Dessa är i stort sett underhållsfria. De årliga områdesöversyner som gjordes tidigare, görs därför inte längre. Det innebär att om fel uppstår kommer det dröja innan vi uppmärksammar de, såvida vi inte får hjälp av allmänheten att göra en felanmälan.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.