Transportdispens

Det finns bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg (med eller utan last) måste vara bredare, längre eller tyngre än vad bestämmelserna anger, är det möjligt att ansöka om dispens för den specifika transporten.

För dispensansökan som endast rör Vara kommun gäller:

För dispensansökan som rör mer än en kommun gäller:

  • Ansökan lämnas till Trafikverkets regionkontor i startregionen.
  • Startar resan i Vara kommun ska ansökan lämnas in till Region Väst.
  • Trafikverkets hemsida finns mer information samt även möjlighet att ansöka elektroniskt.

Bestämmelserna anges i 4 kap. trafikförordningen (1998:1276).

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.