Vägbidrag till enskilda vägar

Syftet med Kommunens vägbidrag är att verka för att det enskilda vägnätet i Vara Kommun kan hållas i godtagbart skick.

Bidraget riktar sig främst till enskilda vägar som har statsbidrag, men efter särskild prövning kan även övriga enskilda vägar med stor allmän trafik få bidrag.

Bidrag enskild väg 2019

Vägar som idag har statsbidrag
Kommunen betalar självmant ut bidrag, utan att ansökas behöver skickas in. Detta för att kommunens bidrag baseras på hur stort belopp Trafikverket betalt ut. Kommunen får uppgifter från Trafikverket, både gällande årligt driftbidrag och särskilt driftsbidrag. Särskilt driftbidrag betalas normalt ut först efter att arbetet besiktigats av Trafikverket.

Notera att utbetalning inte sker snabbare för att en ansökan görs!

Vägar som inte har statsbidrag
Trafikverkets hemsida finns information hur statsbidrag söks.

För vägar som inte uppfyller Trafikverkets villkor men som har stor allmän trafik, exempelvis vägar till välbesökta turistmål, kan, efter ansökan till kommunen, beviljas bidrag. För vägar som tidigare år fått sådant bidrag, betalas bidrag också ut utan att förnyad ansökan behöver göras.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.