Vem ansvarar för vägen?

I den Nationella vägdatabasen (NVDB) som Trafikverket ansvarar för, finns det information om vem som ansvarar för vägar och gator i Sverige.

Här hittar du NVDB. Det finns många funktioner i databasen, så det kan vara bra att läsa hjälpsidan.

Börja alltid med att söka på Vara kommun och vilken väg eller gata du är intresserad av. Alternativt zoomar du in på sverigekartan med knapparna ”+” och ”-” till vänster på kartan. Så här gör du för att ta reda på ansvarig för gatan eller vägen (se bild):

  1. Klicka på symbolen med en pil/markör och ett ”i”.
  2. Klicka på valfri väg så att den blir markerad.
  3. Läs i rutan till höger vem som är ”väghållare”. Det finns också information om bland annat beläggning, hastighetsgräns och vägnummer.

Statliga vägar

Det är främst stora genomgående leder som är allmänna vägar och ligger under statens ansvar. Vid frågor som berör de statliga vägarna kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921. Det är bra att du anger vägnumret när du rapporterar ditt ärende.

Kommunala vägar och gator

Det kommunala väghållningsansvaret omfattar främst gator och vägar inom tätorterna i kommunen. Här kan du lämna synpunkter eller felanmäla.

Enskilda vägar

De vägar som inte är statliga eller kommunala. För frågor kring dessa kontaktar du din lokala samfällighets- eller vägförening. Ofta står denna angiven under rubriken ”Väghållarnamn” i NVDB.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.