Korsningsåtgärder, väg 47/187

Trafikverket planerar att förbättra säkerheten i korsningen mellan väg 187 och väg 47.

Utvecklingen följer du på Trafikverkets hemsida.