Snöröjning och renhållning

Vara kommuns vägnät ska snöröjas, papperskorgar tömmas och gator sopas.

Två plogbilar och dess förare.

Vi vill att kommunen ska vara ren och vacker. Tillsammans med dig sköter vi drift och underhåll av den offentliga miljön.

Snöröjning

Från 10 november till 23 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning dygnet runt. Den ordinarie arbetsstyrkan kompletteras med flera entreprenörer för att vi ska kunna vara på många platser samtidigt. Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång- och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentrum, resecentrum, daghem och skolor.

Upplogade snövallar får normalt ligga kvar och körs bort endast i undantagsfall.

Då det är mycket snö används så kallad ”norrlandsplogning”. Det innebär att snön plogas upp på trottoaren och fastighetsägaren är då befriad från sin skyldighet att hålla trottoaren framkomlig. Dock måste fastighetsägaren halkbekämpa gatan på en bredd av en meter i omedelbar anslutning till upplagd snövall. Detta gäller även där det inte finns trottoarer.

  • Snöröjning inleds normalt då snöfall upphört eller vid behov. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare.
  • Borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen ska påbörjas efter 4 till 6 timmar, beroende på hur mycket snö som kommit.
  • Plogning i bostadsområden inleds sent dag 1 eller under dag 2.

För privat halkbekämpning av fastighetens trottoarer kan gratis grus hämtas vid dessa platser:

Arentorp: Skolan
Emtunga: Busshållplatsen
Helås: Parkeringen vid lekplatsen
Håkantorp: Grusytan intill Järnvägen
Jung: Busshållplatsen
Kvänum: Parkeringen vid Swegonhallen
Larv: Parkeringen vid skolan
Stora Levene: Skolans parkering och förskolan
Tråvad: Skolan, på fram- och baksidan
Tumleberg: Lekplatsen
Vara: Framsidan av Gatukontoret Ekedalsgatan 6
Vedum: Bakom BK-Hallen
Öttum: Busshållplatsen

På kommunens vägar och gator är det Gata- och parkenheten som är ansvariga för vinterväghållningen, vid akuta problem ring Snöjouren tel. 073-280 72 64.

Trafikverket snöröjer de vägar som de ansvarar för, vilket gäller alla genomfartsgator i kommunens tätorter utom i Vara. I Vara ansvarar Trafikverket endast för ringleden, medan kommunen ansvarar för genomfartsgatorna i Vara, fram till tätortsgräns (Torggatan, Storgatan, Allégatan, Tingshusgatan, Smedjegatan). Vid frågor om snöröjning på Trafikverkets vägar, vänligen kontakta Trafikverket.

Lämna synpunkter på snöröjning.

Sopning & sandupptagning

För att en tätort ska se inbjudande och trivsam ut är det viktigt att städning fungerar på ett bra sätt, liksom rapportering om fel och brister.

Vårens sandupptagning och höstens trädgårdsarbete är väderberoende och ska genomföras inom angivna tider vid normal väderlek. Uppkrattade löv placeras i närliggande buskytor om detta passar.

Sandupptagning från gång- och vägbanor ska ske i alla tätorter och vara klart senast senast 30 maj.

Städning av asfalt, gräs- och parkeringsytor ska ske regelbundet.

Översyn alternativt tömning av papperskorgar samt tömning av hundlatriner ska ske regelbundet. Intilliggande ytor ska då städas.

Från 10 november till 23 mars finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning dygnet runt. Den ordinarie arbetsstyrkan kompletteras med flera entreprenörer för att vi ska kunna vara på många platser samtidigt. Prioriterad ordning för snöröjningen är huvudgator inklusive gång- och cykelbanor som leder till centrum, vårdcentrum, resecentrum, daghem och skolor.

Upplogade snövallar får normalt ligga kvar och körs bort endast i undantagsfall.

Då det är mycket snö används så kallad ”norrlandsplogning”. Det innebär att snön plogas upp på trottoaren och fastighetsägaren är då befriad från sin skyldighet att hålla trottoaren framkomlig. Dock måste fastighetsägaren halkbekämpa gatan på en bredd av en meter i omedelbar anslutning till upplagd snövall. Detta gäller även där det inte finns trottoarer.

  • Snöröjning inleds normalt då snöfall upphört eller vid behov. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare.
  • Borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen ska påbörjas efter 4 till 6 timmar, beroende på hur mycket snö som kommit.
  • Plogning i bostadsområden inleds sent dag 1 eller under dag 2.

För privat halkbekämpning av fastighetens trottoarer kan gratis grus hämtas vid dessa platser:

Arentorp: Skolan
Emtunga: Busshållplatsen
Helås: Parkeringen vid lekplatsen
Håkantorp: Grusytan intill Järnvägen
Jung: Busshållplatsen
Kvänum: Parkeringen vid Swegonhallen
Larv: Parkeringen vid skolan
Stora Levene: Skolans parkering och förskolan
Tråvad: Skolan, på fram- och baksidan
Tumleberg: Lekplatsen
Vara: Framsidan av Gatukontoret Ekedalsgatan 6
Vedum: Bakom BK-Hallen
Öttum: Busshållplatsen

På kommunens vägar och gator är det Gata- och parkenheten som är ansvariga för vinterväghållningen, vid akuta problem ring Snöjouren tel. 073-280 72 64.

Trafikverket snöröjer de vägar som de ansvarar för, vilket gäller alla genomfartsgator i kommunens tätorter utom i Vara. I Vara ansvarar Trafikverket endast för ringleden, medan kommunen ansvarar för genomfartsgatorna i Vara, fram till tätortsgräns (Torggatan, Storgatan, Allégatan, Tingshusgatan, Smedjegatan). Vid frågor om snöröjning på Trafikverkets vägar, vänligen kontakta Trafikverket.

Lämna synpunkter på snöröjning.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.