Utbyggnation av E20

Hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri väg fram till år 2025. Målet är att förbättra trafiksäkerheten, bidra till regional tillväxt genom regionförstoring samt ge bättre förutsättningar för transporter på ett av Sveriges viktigaste godsstråk.

En sträcka av väg E20.

Vad händer nu?

Vill du ha den senaste informationen om utbyggnationen kan du läsa mer på Trafikverket: Utbyggnaden av sträckan Vårgårda-Vara.

Vilken är kommunens roll i planförslaget?

Vara kommun har precis som allmänheten haft möjlighet att yttra sig över förslaget under samrådstillfällena. Kommunen och Trafikverket för även en dialog under hela processen.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.