Utbyggnation av E20

Trafikverket har gett Sweco i uppdrag att upprätta två vägplaner; en för delen Ribbingsberg-Eling och en för delen Eling-Vara. Hela sträckan gäller Vårgårda-Vara.

Vad innebär utbyggnationen av E20?

E20 Vårgårda-Vara ska bli 26 km mittseparerad landsväg, varav cirka 7 km med 2+2-väg i ny eller befintlig sträckning. Resterande 19 km ska byggas i befintlig sträckning och minst 8 km av denna sträcka ska bli 2+2-väg, det vill säga två körfält i vardera riktningen med mitträcke.

Vad händer nu?

Trafikverkets planförslag har varit ute på samråd under januari och februari 2017. Trafikverket jobbar nu vidare med förslaget.

Vilken är kommunens roll i planförslaget? 

Vara kommun har precis som allmänheten möjlighet att yttra sig över förslaget under samrådstillfällena. Kommunen och Trafikverket för även en dialog under hela processen.

När inleds byggnationen?

Planerad byggstart för utbyggnationen är år 2020.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.