Allmän information

Simhallen

Här hittar du information om att hyra badet, trivselregler, vattensäkerhet och hur du hittar hit.

Hyra Nästegårdsbadet

Nästegårdsbadet är ett fräscht och fint bad som är perfekt för barnkalas eller vattenträning för idrottsföreningar men även för andra sällskap som vill umgås och leka en timme eller två.

Priser:

Enstaka tillfällen = 500 kr/timme

10 eller fler tillfällen = 400kr/timme

Kontakta oss för mer information samt för att boka.

Nästegårdsbadet 0512-31649

Vara Badhus 0512-31182

 

Bokningsförfrågan gör du via Vara kommuns boknings- och föreningsportal.

Trivselregler

För allas säkerhet:

 • Allt bad och utnyttjande av anläggningen sker på egen risk.
 • Följ alltid anvisningar och regler.
 • Målsman/förälder ansvarar för sina barns säkerhet – lämna aldrig barnen utan uppsikt.
 • Alla oavsett ålder som inte kan simma ska av säkerhetsskäl ha sällskap av en vuxen som är simkunnig och som ansvarar för dennes säkerhet. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg.
 • Du som fyller 12 under innevarande kalenderår får bada ensam givet att du kan simma.
 • Livräddningsutbildad personal finns alltid i anläggningen.
 • Här badbevakar vi varandra – kontakta alltid personalen vid tillbud!
 • Nästegårdsbadet är en skärmfri zon!

Allmänt:

 • Samtliga besökare från 3 år skall erlägga entréavgift.
 • Det är inte tillåtet att fotografera i anläggningen utan tillstånd.
 • Rökning, medhavd alkohol och droger är inte tillåtna i anläggningen.
 • Vi ansvarar inte för värdesaker samt personliga tillhörigheter.
 • Visa hänsyn och respektera andra badgäster, personal och regler.

Hygien:

 • Duscha utan badkläder och tvätta dig ordentligt, även håret, innan du badar, bubblar eller bastar.
 • Badning sker endast i badkläder utan underkläder.
 • Barn som använder blöja skall använda badblöja under badkläderna.

Personalen ansvarar för att upprätthålla en säker anläggning och har därmed rätten att avvisa kunder som inte följer våra regler och anvisningar. Om en kund efter tillsägelse fortsätter med ett beteende som Nästegårdsbadet bedömer är olämpligt äger Nästegårdsbadet rätten att under en period stänga av kunden utan återbetalning.

For your safety and Comfort:

 • Swim at your own risk
 • The guardian is responsible for their child’s safety.
 • Everyone, regardless of age, who cannot swim must, for reasons of safety, be accompanied by an adult who are able to swim and who is responsible for their safety. The definition of being able to swim is 200 meters, of which 50 meters is on the back.
 • Children who wears diapers must wear a water resistant diaper.
 • You are not allowed to bring alcohol or drugs into the facility.
 • You are responsible for your objects of value and personal belongings.
 • Always shower without swimwear before using the pool or sauna.
 • Bathing is only allowed in swimwear.
 • No photos allowed without permission.
 • Take consideration and respect other guests, staff and rules.
 • You are not allowed to use your phone or any other screen at Vara Badhus.

Vattensäkerhet

Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet. Lämna aldrig barnen utan uppsikt.

Barn under 12 år ska alltid badbevakas av en ansvarig vuxen som ansvarar för barnets säkerhet. Med säkerhet menas att den vuxna har barnet/barnen under full uppsikt. Därför måste barn vara minst 12 år gamla för att få bada själva. För små barn gäller det att befinna sig med max en armlängds avstånd från sitt barn och detta gäller även i de grundaste vatten.

För de större barnen som kan simma kan du som vuxen tänka på att finnas nära så att du har uppsikt om något oförutsett skulle inträffa.

Tänk på att som vuxen alltid ha uppmärksamhet på dina barn. Lägg därför ifrån dig mobil eller andra skärmar när dina barn badar. På Nästegårdsbadet har vi infört skärmförbud. Detta för att öka säkerheten men också för att få en trivsammare miljö. Genom att lägga undan mobilen vid badbesöket är det lättare att vara närvarande och uppmärksam på det som händer i vattnet.

Följ våra regler så att ni får ett roligt och säkert besök här hos oss.

 • Lämna aldrig barnen utan uppsikt.
 • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att du som vuxen vistas i direkt anslutning till eller badar tillsammans med barnet.
 • Alla oavsett ålder som inte kan simma ska av säkerhetsskäl ha sällskap av en vuxen som är simkunnig och som ansvarar för dennes säkerhet. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg.
 • Du som fyller 12 under innevarande kalenderår får bada ensam givet att du kan simma.
 • Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar.
 • Tveka aldrig att kontakta personalen om du på något sätt behöver hjälp eller undrar över något.
 • Tänk på att vara rädd om dig själv och andra så att inga olyckor sker.

Det kan vara svårt att bedöma om en person håller på att drunkna. Nedan listar vi några tecken på drunkning:

 • Mun vid vattenytan
 • Glasiga och ofokuserad ögon
 • Håret ned över ögonen
 • Står vertikalt i vattnet
 • Hyperventilering
 • Klättrar med armar och ben, inga simrörelser
 • Tysta, ropar inte på hjälp

Nästegårdsbadet är ett fräscht och fint bad som är perfekt för barnkalas eller vattenträning för idrottsföreningar men även för andra sällskap som vill umgås och leka en timme eller två.

Priser:

Enstaka tillfällen = 500 kr/timme

10 eller fler tillfällen = 400kr/timme

Kontakta oss för mer information samt för att boka.

Nästegårdsbadet 0512-31649

Vara Badhus 0512-31182

 

Bokningsförfrågan gör du via Vara kommuns boknings- och föreningsportal.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.