Vattensäkerhet

Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet. Lämna aldrig barnen utan uppsikt.

Bilden visar en barnbassäng

Barn under 12 år ska alltid badbevakas av en ansvarig vuxen som ansvarar för barnets säkerhet. Med säkerhet menas att den vuxna har barnet/barnen under full uppsikt. Därför måste barn vara minst 12 år gamla för att få bada själva. För små barn gäller det att befinna sig med max en armlängds avstånd från sitt barn och detta gäller även i de grundaste vatten.

För de större barnen som kan simma kan du som vuxen tänka på att finnas nära så att du har uppsikt om något oförutsett skulle inträffa.

Tänk på att som vuxen alltid ha uppmärksamhet på dina barn. Lägg därför ifrån dig mobil eller andra skärmar när dina barn badar. På Vara badhus har vi infört skärmförbud. Detta för att öka säkerheten men också för att få en trivsammare miljö. Genom att lägga undan mobilen vid badbesöket är det lättare att vara närvarande och uppmärksam på det som händer i vattnet.

Följ våra regler så att ni får ett roligt och säkert besök här hos oss.

 • Lämna aldrig barnen utan uppsikt.
 • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att du som vuxen vistas i direkt anslutning till eller badar tillsammans med barnet.
 • Alla oavsett ålder som inte kan simma ska av säkerhetsskäl ha sällskap av en vuxen som är simkunnig och som ansvarar för dennes säkerhet. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg.
 • Du som fyller 12 under innevarande kalenderår får bada ensam givet att du kan simma.
 • Om barnet vill åka i en attraktion, exempelvis vattenrutschbanorna rekommenderar vi att du själv provar att åka först så att du vet hur den fungerar och kan hjälpa barnet.
 • Åldersgräns i rutschbanan är 7 år. Barn under 7 år får åka tillsammans med en vuxen, dock utan ring.
 • Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar.
 • Tveka aldrig att kontakta personalen om du på något sätt behöver hjälp eller undrar över något.
 • Tänk på att vara rädd om dig själv och andra så att inga olyckor sker.

Det kan vara svårt att bedöma om en person håller på att drunkna. Nedan listar vi några tecken på drunkning:

 • Mun vid vattenytan
 • Glasiga och ofokuserad ögon
 • Håret ned över ögonen
 • Står vertikalt i vattnet
 • Hyperventilering
 • Klättrar med armar och ben, inga simrörelser
 • Tysta, ropar inte på hjälp

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.