Vuxnas ansvar för barns säkerhet

Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Följ våra regler så att ni får ett roligt och säkert besök här hos oss.

  • Lämna aldrig barnen utan uppsikt.
  • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att du som vuxen vistas i direkt anslutning till eller badar tillsammans med barnet.
  • Alla oavsett ålder som inte kan simma ska av säkerhetsskäl ha sällskap av en vuxen som är simkunnig och som ansvarar för dennes säkerhet. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg.
  • Du som fyller 12 under innevarande kalenderår får bada ensam givet att du kan simma.
  • Om barnet vill åka i en attraktion, exempelvis vattenrutschbanorna rekommenderar vi att du själv provar att åka först så att du vet hur den fungerar och kan hjälpa barnet.
  • Åldersgräns i rutschbanan är 7 år. Barn under 7 år får åka tillsammans med en vuxen, dock utan ring.
  • Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar.
  • Tveka aldrig att kontakta personalen om du på något sätt behöver hjälp eller undrar över något.
  • Tänk på att vara rädd om dig själv och andra så att inga olyckor sker.

E-tjänster relaterade till Bad