Trivselregler

Barn som badar.

För allas säkerhet:

 • Allt bad och utnyttjande av anläggningen sker på egen risk.
 • Följ alltid anvisningar och regler.
 • Målsman/förälder ansvarar för sina barns säkerhet – lämna aldrig barnen utan uppsikt.
 • Alla oavsett ålder som inte kan simma ska av säkerhetsskäl ha sällskap av en vuxen som är simkunnig och som ansvarar för dennes säkerhet. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter på rygg.
 • Du som fyller 12 under innevarande kalenderår får bada ensam givet att du kan simma.
 • Livräddningsutbildad personal finns alltid på anläggningen.
 • Här badbevakar vi varandra – kontakta alltid personalen vid tillbud!
 • Det är tillåtet att använda mobiltelefon, dock inte tillåtet att använda kamera på ett sätt att badgäster utanför det egna sällskapet kommer med på foto eller film

Allmänt:

 • Samtliga besökare erlägger entréavgift i enlighet med gällande prislista. Även besökare som inte avser att bada betalar entréavgift.
 • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma på ett sätt att badgäster utanför det egna sällskapet kommer med på foto eller film
 • Rökning, medhavd alkohol och droger är inte tillåtna i anläggningen.
 • Vi ansvarar inte för värdesaker samt personliga tillhörigheter.
 • Visa hänsyn och respektera andra badgäster, personal och regler.
 • Badning sker endast i badkläder utan underkläder.
 • Barn som använder blöja skall använda badblöja under badkläderna.
 • Personalen ansvarar för att upprätthålla en säker anläggning och har därmed rätten att avvisa kunder som inte följer våra regler och anvisningar. Om en kund efter tillsägelse fortsätter med ett beteende som Vara Utomhusbad bedömer är olämpligt äger Vara Badhus rätten att under en period stänga av kunden utan återbetalning.

For your safety and comfort:

 • Swim at your own risk.
 • The guardian is responsible for their child’s safety.
 • Everyone, regardless of age, who cannot swim must, for reasons of safety, be accompanied by an adult who are able to swim and who is responsible for their safety. The definition of being able to swim is 200 meters, of which 50 meters is on the back.
 • Children who wears diapers must wear a water resistant diaper.
 • You are not allowed to bring alcohol or drugs into the facility.
 • You are responsible for your objects of value and personal belongings.
 • Always shower without swimwear before using the pool or sauna.
 • Bathing is only allowed in swimwear.
 • Do not take any photos och film of anyone outside your own company.
 • Take consideration and respect other guests, staff and rules.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.