Låna, leta och beställ

Bibliotekets katalog.

Sök efter böcker, filmer och annan media

I vår katalog kan du göra omlån och reservera böcker helt gratis.

Logga in här!

Allt du behöver är ett lånekort och en pinkod.

Det får du vid ett personligt besök hos oss.

Välkommen!

 

Digitala biblioteket

Digitala biblioteket
Bibblan svarar
Gratis svarstjänst. Här kan du fråga vad du vill på flera olika språk och få svar via e-post senast nästa arbetsdag
Bibblan guidar
Sök bland noggrant utvalda källor i många ämnen. Bibblan guidar innehåller ca 700 källor, databaser och andra webbplatser, som kontinuerligt kontrolleras och uppdateras.
Bibblan bildar
Hitta öppna lärresurser om medier, internet, datorer och plattor samt källkritik.
Libris
De svenska bibliotekens gemensamma katalog.
Internationella biblioteket
Websidan finns på åtta språk: svenska, arabiska, persiska, kinesiska, ryska, spanska, franska och engelska.I bibliotekskatalogen kan du söka bland alla böcker som finns på Internationella biblioteket. Under rubriken Ny i Sverige hittar du länkar som kan vara bra för dig som nyss kommit till Sverige. Länkarna leder till information om det svenska samhället och kan vara både på lätt svenska och på andra språk. Under rubriken E-resurser finns länkar till gratis nedladdningsbara e-böcker på olika språk.

Böcker och författare
Elib
Biblioteket erbjuder utlån av e-böcker och strömmande ljudböcker via Elib.

Litteraturbanken
Skönlitteratur och viktigare humaniora, pdf-filer och faksimilbilder av böcker och manuskript.

Alex författarlexikon – på bibliotekets datorer Alex författarlexikon – hemifrån med lånekortsinloggning
Presentationer av alla typer av författare från hela världen. Förteckningar över cirka 100 litterära priser, ett lexikon över litteraturtermer, ett inbyggt Quiz m.m. Alex finns också som app för mobil och surfplatta. Appen kan hämtas genom att söka på Alex Författarlexikon i App Store eller Google Play.

Bokpuffen
Boktipstjänst där du kan lyssna på inledningen av nyutkomna böcker, klassiker och barn- och ungdomsböcker.

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Pressreader
Pressreader är en databas där du på biblioteket kostnadsfritt kan läsa populära dagstidningar och tidskrifter från hela världen.

För att läsa och ladda ner dagstidningar till din smartphone eller surfplatta behöver du först ansluta dig och logga in på bibliotekets Wifi vara-kommun-guest och sedan ladda ner appen Pressreader från Google play eller Appstore. Se sen till att en grön kaffekopp lyser uppe i vänstra hörnet. Den visar att du är korrekt ansluten till bibliotekets nätverk. Sedan kan du fritt läsa och ladda ner det du vill läsa nu eller spara till senare. Du kan även ladda ner och läsa tidningar utanför bibliotekets nätverk i upp till tre dagar sedan du senast var ansluten till bibliotekets wifi.

Svenska dagstidningar
Sök bland svenska dagstidningar innehåller alla av KB hittills digitaliserade nummer av Aftonbladet, Svenska dagbladet, Expressen och Dagens industri från start till nutid, samt Dagens nyheter för perioden 1863-2004, 2013-, Göteborgs aftonblad 1888-1918 och Signalen 1899-1941.
Förutom ovan nämnda tidningar så finns drygt 300 dagstidningstitlar för hela 2014 och framåt sökbara.

För släkt- och hembygdsforskare
ArkivDigital
Cirka 56 miljoner färgbilder på kyrkböcker och andra historiska dokument. ArkivDigital går att använda från bibliotekets datorer.
Riksarkivet Digitala forskarsalen
Här kan du forska och göra anpassade sökningar i Sveriges största samling av digitaliserade arkivhandlingar och ett flertal olika databaser. Digitala forskarsalen går att använda från bibliotekets datorer.
Svenskt biografiskt lexikon
Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (juni 2016) omfattar A-Svedelid.
Institutet för språk och folkminnen
Institutet för språk och folkminnen har omfattande samlingar inom namn, dialekter och folkminnen. I deras databaser kan du söka svar på språkfrågor, hitta information om namn och dialekter med mera. Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker med femton minoritetsspråk.

Stipendier och fonder
Global Grant – på bibliotekets datorer Global Grant hemifrån med lånekortsinloggning
Svenska och utländska stipendier, bidrag och anslag. Databasen innehåller uppgifter om fonder från hela världen.
Stipendielistan
Databasen innehåller huvuddelen av de svenska stiftelser som finns online
Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser

Fjärrlån

De böcker som du inte kan hitta på vårt bibliotek kan vi ändå hjälpa dig att spåra och låna hem för din räkning. Vi vänder oss då till specialbibliotek, större folkbibliotek och lånecentraler. Du måste vara inloggad för att kunna önska ett fjärrlån.

Logga in här!

Inköpsförslag

Har du förslag på media du vill att biblioteket skall köpa in? Lämna ett inköpsförslag genom att fylla i formuläret. Om ditt förslag köps in reserveras det åt dig. Skulle ditt inköpsförslag inte köpas in så får du besked om det. Du måste vara inloggad för att kunna lämna inköpsförslag.

Logga in här!

Låneregler & avgifter

Samma lånekort gäller för alla folkbiblioteken i Vara kommun samt på Lagmansgymnasiets skolbibliotek. Du måste visa upp legitimation för att få lånekort. Lånekortet är personligt, ska vara påskrivet med din namnteckning och får inte överlåtas till en annan person.
Dina låneuppgifter är sekretessbelagda och bibliotekets låntagarregister omfattas av Dataskyddsförordningen, GDPR.
Det första lånekortet är gratis. Nytt lånekort kostar 10 kr och betalas kontant av låntagaren.
För barn under 18 år krävs målsmans tillåtelse.
För företag/institutioner krävs ansvarig tjänstemans påskrift på särskilt avtal.
Anmäl till biblioteket om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samt om kortet blir stulet eller borttappat.

Det är gratis att låna böcker och annan media samt att använda bibliotekens datorer. Det du lånar kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek.
För att låna film och tv-spel måste man ha fyllt 16 år.

Bibliotekskort
För att låna på biblioteken behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Alla över 18 år måste legitimera sig för att få ett kort. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift på en låneförbindelse. Första bibliotekskortet är gratis. Ersättningskort kostar 10 kronor.
Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Om du förlorar ditt kort är det viktigt att spärra kortet. Detta gör du genom att kontakta ditt bibliotek.
Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för barnets bibliotekskort och lånen som görs på dessa.
Anmäl ändrad adress, epost eller telefonnummer till ditt bibliotek.
Pinkod (personlig kod)
Till bibliotekskortet väljer du en fyrsiffrig säkerhetskod, en pinkod. Pinkoden behövs för att kunna använda självbetjäning i bibliotekslokalen och på internet.
Du använder också pinkoden när du loggar in på ditt bibliotekskort för att se och förnya dina lån, reservera böcker, låna e-böcker med mera. Du kan själv ändra pinkoden under Mina uppgifter när du är inloggad. Kontakta ditt bibliotek om du glömt din pinkod. Du måste kunna legitimera dig.

Lånetid
Lånetiden är 4 veckor för de flesta medier. Det finns undantag.
Ditt lånekvitto ger besked om lånetiden.
Om du lämnar tillbaka för sent får du betala en övertidsavgift.
Om det inte är kö på det du lånat kan du låna om tre gånger.
Reservera
Det är gratis att reservera och du kan hämta på vilket du vill av våra bibliotek. När du fått ett aviseringsmeddelande via e-post eller brev är din reservation klar att hämta.

Övertidsvarning
Du har möjlighet att få en så kallad övertidsvarning på e-post. Det innebär att du får ett meddelande om att lånetiden går ut om några dagar. Denna service är ett komplement till lånekvittot. Det är alltid ditt eget ansvar att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Detta gäller även om du av någon anledning inte fått övertidsvarningen och dina lån blir försenade.
Försenat material och avgifter
Lämnar du dina lån försent, får du betala en övertidsavgift. Övertidsavgiften är 2 kr/dag och exemplar. För film och tv-spel är avgiften 10 kr/dag och exemplar.
Barn betalar ingen övertidsavgift och det blir inte heller övertidsavgift på barnböcker som vuxna lånat.
Biblioteket skickar påminnelser till dig om du inte återlämnar dina lån. Om dina lån trots påminnelser inte återlämnas skickas en räkning på våra kostnader för att ersätta böckerna samt fakturaavgift.
Skadat eller borttappat material ersättes. Avgiften varierar beroende på typ av media.
Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald räkning eller om dina avgifter överstiger 100 kronor. Det går bra att delbetala avgifter. Obetalda räkningar följer kommunens regler för inkassoförfarande.
Om du har frågor om avgifter, påminnelser och räkningar, kontakta det bibliotek där du lånat.
Information om personuppgifter
När du skriver på bibliotekskortet samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i bibliotekens register.
Dina lån registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan kan få reda på vad du lånat. Så snart lånet är återlämnat, och eventuella skulder är betalda, raderas uppgiften i datasystemet.
Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat på ditt bibliotekskort om du legitimerar dig.

Avgifter
Kopior/utskrifter 2 kronor/st
Skaffa nytt lånekort om det första kommit bort 10 kronor
Övertidsavgift (vuxen) 2 kr/dag och exemplar
Övertidsavgift film och tv-spel (vuxen) 10 kr/dag och exemplar
Räkning på ej återlämnade lån 60 kronor
Förstörda eller borttappade medier Avgiften varierar beroende på typ av media.

E-böcker

Elib_Ebok_180

Biblioteket erbjuder utlån av e-böcker och strömmande ljudböcker via Elib.

Du loggar in med ditt lånekortsnummer & pin-kod.

Biblio

Biblio – Ditt digitala ljudboksbibliotek i mobilen. Välkommen att hämta den nya ljudboksappen Biblio! Här kan du söka, utforska, låna och lyssna på ljudböcker – både streama och ladda ner. Du loggar in med ditt vanliga biblioteksinlogg och ser det urval av titlar som biblioteket erbjuder.

Hämta Biblio i App Store eller Google Play.

för Studenter

Bra att veta för dig som är student

Kurslitteratur
På biblioteket kan du låna kurslitteratur. Oftast går önskade böcker att få fram men ibland kan det bli kö när många läser samma kurs. Skriv in dina sökord i rutan överst på sidan så kan du se om vi har dina böcker. Ställ undan böckerna som finns inne och reservera de som är utlånade genom att använda knappen ”reservera”. Det kostar ingenting.

Fjärrlån
Böcker som vi inte har här på biblioteket kan gå att beställa som fjärrlån. Lämna inte hela kurslistan till oss, utan tänk till i förväg!
Gör en bedömning vilka böcker du ska beställa vid vilken tidpunkt – det går inte att ha låneböckerna hela terminen. Välj också sista-aktuella-datum, dvs datum när det inte längre är meningsfullt att låna boken/böckerna (för ibland behöver man köa, och vi sätter inte upp någon i en alltför lång kö, utan ger negativt svar, när vi vet tidsgränsen). Använd gärna fjärrlåneformuläret (gul knapp på denna sida), eller eposta!

Läs på nätet
Det är inte alltid det behövs fjärrlån. Ibland hittar man länkar i litteraturlistan till texter som finns att läsa på internet, snabbt och gratis åtkomligt. Ibland står ingen länk i listan, men när man söker titeln i Librisdatabasen finns länken där.

Datorer och Wifi
Du kan använda våra datorer och vårt wifi.
På biblioteket finns datorer särskilt avsedda för studier (gratis). Du kan boka så lång tid du behöver. Du behöver ditt lånekortsnummer och pin-kod. Ditt lånekort behöver ha studentbehörighet (fås vid personligt besök på biblioteket).
På biblioteket i Vara finns öppet trådlöst nätverk. Du ansluter själv din dator, platta eller telefon till nätverket ”Vara-kommun-guest”.

Studierum
Vill du sitta avskilt och jobba; kanske grupparbeta? Möjlighet att boka grupprum finns. Boka rummen på telefon: 0512-312 20
Vill du använda studiedatorerna eller studierummen när biblioteket inte är öppet? Studenter kan med nyckelbricka få tillgång till vissa lokaler på andra tider.

Sökhjälp
Tycker du det är svårt att söka i vår katalog eller i någon annan databas? Vi kan visa och hjälpa dig. Boka gärna tid för att få en visning av bibliotekets katalog eller andra nätresurser. Det är bra att förboka när man vill ha hjälp med större sökningar. Bokning via e-post biblioteken@vara.se eller telefon till bibliotekets reception 0512-31220.

Frågor
Undrar du över något? Hör av dig till biblioteket! Receptionen nås via telefon 0512-31220 eller e-post biblioteken@vara.se.

Studielänkar

Centrala studiestödsnämnden

Universitets- och högskolerådet

Lärcentrum-info (Campus Lidköping)

Vara folkhögskola

Alla Sveriges folkhögskolor

Kvalificerade yrkesutbildningar

Blekinge tekniska högskola om akademiskt skrivande

Värdera information och Vad är en vetenskaplig artikel? (Karolinska institutet)

för Pedagoger

För pedagoger
Som lärare/pedagog, anställd i Vara kommun, kan du komma till oss på biblioteken och få ett lånekort i tjänsten. Detta kort ger dig längre lånetid.
Instutitionslånekort
Här nedan kan du beställa boklåda.
Skönlitteratur plockar du som lärare själv ihop.
Facklitteratur/skönlitteratur i form av temalådor hjälper bibliotekspersonalen till med att plocka ihop om det önskas.
Besök oss – maila eller ring gärna och boka tid.
Vi bjuder in alla förskoleklasser, då får alla barn med vårdnadsgivares medgivande ett eget lånekort. Vi pratar om böcker, läsning och hur det funkar på biblioteken.

Beställ boklåda:


_____________________________________________________________________________________
För pedagoger på Nästegårdskolan:
Du och dina elever är välkomna att besöka biblioteket under öppettiderna, och även de dagar biblioteket är stängt och obemannat. Det finns en låneautomat för återlämning, lån och förlängning av lån. För att kunna använda automaten krävs lånekort med pinkod. Lånekort behövs alltid vid lån, även över disk.
Ibland kan den stängda bibliotekslokalen vara upptagen och bokad för föreningsverksamhet, studiecirkel eller annan skolklass och just då kan du inte använda biblioteket.
_____________________________________________________________________________________
För pedagoger på Vedums skola:
Du och dina elever är välkomna att besöka biblioteket under öppettiderna, och även de dagar biblioteket är stängt och obemannat. Det finns en låneautomat för återlämning, lån och förlängning av lån. För att kunna använda automaten krävs lånekort med pinkod. Lånekort behövs alltid vid lån, även över disk.
Ibland kan den stängda bibliotekslokalen vara upptagen och bokad för föreningsverksamhet, studiecirkel eller annan skolklass och just då kan du inte använda biblioteket.

för Föräldrar

Att läsa för barn och att stödja dem i deras läsutveckling är både roligt och viktigt. Hos oss på biblioteket finns de böcker för alla åldrar och stadier.

Vill du hjälpa ditt barn med läsningen men vet inte vad ni ska låna för böcker? Fråga personalen om tips.

Behöver ditt barn ett nytt lånekort?
Lånekort till barn

Välkommen att låna!

Bibliotekets service

Lånekort
Samma lånekort gäller för alla folkbiblioteken i Vara kommun samt på Lagmansgymnasiets skolbibliotek. Du måste visa upp legitimation för att få lånekort. Lånekortet är personligt, ska vara påskrivet med din namnteckning och får inte överlåtas till en annan person.
Dina låneuppgifter är sekretessbelagda och bibliotekets låntagarregister omfattas av Dataskyddsförordningen, GDPR.
Det första lånekortet är gratis. Nytt lånekort kostar 10 kr och betalas kontant av låntagaren.
För barn under 18 år krävs målsmans tillåtelse.
För företag/institutioner krävs ansvarig tjänstemans påskrift på särskilt avtal.
Anmäl till biblioteket om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samt om kortet blir stulet eller borttappat.

Lånekort till barn

För dig som skall ha lånekort i tjänsten, Instutitionslånekort

Om du skall hämta ut lånekort åt en annan person behövs en fullmakt.

Ladda ned fullmaktsblanketten här, Fullmakt

Pop-up

Pop-up-bibliotek

Låna ett pop-up-bibliotek till ungdomscupen, samlingspunkten, föreningslokalen….

Prata gärna med personalen om hur det fungerar eller beställ på biblioteken@vara.se

Fjärrlån och Inköpsförslag

Om det du vill låna inte finns på Vara Folkbibliotek kan vi låna in det från ett annat bibliotek. Du måste vara inloggad för att kunna göra en fjärrlåneansökan.

Har du förslag på media du vill att biblioteket skall köpa in? Lämna ett inköpsförslag genom att klicka på länken och fyll i formuläret. Om ditt förslag köps in reserveras det åt dig. Skulle ditt inköpsförslag inte köpas in så får du besked om det. Du måste vara inloggad för att kunna lämna inköpsförslag.

Digitala biblioteket
Bibblan svarar
Gratis svarstjänst. Här kan du fråga vad du vill på flera olika språk och få svar via e-post senast nästa arbetsdag
Bibblan guidar
Sök bland noggrant utvalda källor i många ämnen. Bibblan guidar innehåller ca 700 källor, databaser och andra webbplatser, som kontinuerligt kontrolleras och uppdateras.
Bibblan bildar
Hitta öppna lärresurser om medier, internet, datorer och plattor samt källkritik.
Libris
De svenska bibliotekens gemensamma katalog.
Internationella biblioteket
Websidan finns på åtta språk: svenska, arabiska, persiska, kinesiska, ryska, spanska, franska och engelska.I bibliotekskatalogen kan du söka bland alla böcker som finns på Internationella biblioteket. Under rubriken Ny i Sverige hittar du länkar som kan vara bra för dig som nyss kommit till Sverige. Länkarna leder till information om det svenska samhället och kan vara både på lätt svenska och på andra språk. Under rubriken E-resurser finns länkar till gratis nedladdningsbara e-böcker på olika språk.

Böcker och författare
Elib
Biblioteket erbjuder utlån av e-böcker och strömmande ljudböcker via Elib.

Litteraturbanken
Skönlitteratur och viktigare humaniora, pdf-filer och faksimilbilder av böcker och manuskript.

Alex författarlexikon – på bibliotekets datorer Alex författarlexikon – hemifrån med lånekortsinloggning
Presentationer av alla typer av författare från hela världen. Förteckningar över cirka 100 litterära priser, ett lexikon över litteraturtermer, ett inbyggt Quiz m.m. Alex finns också som app för mobil och surfplatta. Appen kan hämtas genom att söka på Alex Författarlexikon i App Store eller Google Play.

Bokpuffen
Boktipstjänst där du kan lyssna på inledningen av nyutkomna böcker, klassiker och barn- och ungdomsböcker.

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Pressreader
Pressreader är en databas där du på biblioteket kostnadsfritt kan läsa populära dagstidningar och tidskrifter från hela världen.

För att läsa och ladda ner dagstidningar till din smartphone eller surfplatta behöver du först ansluta dig och logga in på bibliotekets Wifi vara-kommun-guest och sedan ladda ner appen Pressreader från Google play eller Appstore. Se sen till att en grön kaffekopp lyser uppe i vänstra hörnet. Den visar att du är korrekt ansluten till bibliotekets nätverk. Sedan kan du fritt läsa och ladda ner det du vill läsa nu eller spara till senare. Du kan även ladda ner och läsa tidningar utanför bibliotekets nätverk i upp till tre dagar sedan du senast var ansluten till bibliotekets wifi.

Svenska dagstidningar
Sök bland svenska dagstidningar innehåller alla av KB hittills digitaliserade nummer av Aftonbladet, Svenska dagbladet, Expressen och Dagens industri från start till nutid, samt Dagens nyheter för perioden 1863-2004, 2013-, Göteborgs aftonblad 1888-1918 och Signalen 1899-1941.
Förutom ovan nämnda tidningar så finns drygt 300 dagstidningstitlar för hela 2014 och framåt sökbara.

För släkt- och hembygdsforskare
ArkivDigital
Cirka 56 miljoner färgbilder på kyrkböcker och andra historiska dokument. ArkivDigital går att använda från bibliotekets datorer.
Riksarkivet Digitala forskarsalen
Här kan du forska och göra anpassade sökningar i Sveriges största samling av digitaliserade arkivhandlingar och ett flertal olika databaser. Digitala forskarsalen går att använda från bibliotekets datorer.
Svenskt biografiskt lexikon
Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (juni 2016) omfattar A-Svedelid.
Institutet för språk och folkminnen
Institutet för språk och folkminnen har omfattande samlingar inom namn, dialekter och folkminnen. I deras databaser kan du söka svar på språkfrågor, hitta information om namn och dialekter med mera. Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker med femton minoritetsspråk.

Stipendier och fonder
Global Grant – på bibliotekets datorer Global Grant hemifrån med lånekortsinloggning
Svenska och utländska stipendier, bidrag och anslag. Databasen innehåller uppgifter om fonder från hela världen.
Stipendielistan
Databasen innehåller huvuddelen av de svenska stiftelser som finns online
Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.