LäsVara projektet

Projektet som vill främja allas likvärdiga möjlighet till bildning och kultur för ett rikare och gladare liv.

En äldre persons händer som håller i en uppslagen bok

Samarbete

Vi vill tillgängliggöra bibliotekets resurser genom ett samarbete mellan hemtjänsten och biblioteken.
Vi riktar oss till alla som använder sig av kommunens hemtjänst.
Hemtjänsten och biblioteken gör varandra bra!

Innehåll

Bokpåsar med varierat innehåll erbjuds brukarna.
Fortbildning för personal t ex, visa våra digitala tjänster.
Personliga önskemål från brukare tillgodoses, i möjligaste mån, vad gäller att läsa, lyssna, skapa mm.
Tipsa om evenemang som kan ”passa” brukare genom att skicka affischer till kulturombuden i respektive område.
Tillgängliggöra biblioteket för alla.

Vill du veta mer ring Jeanette Ryman på telefonnummer 0512-31015

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.